Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dopravní politika Evropské unie

Dopravní politika Evropské unie


Kategorie: Evropská unie, Doprava

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce pro předmět Světová ekonomika přibližuje dopravní politiku Evropské unie. Seznamuje s cíli EU na poli dopravy a způsoby jejich realizace.

Obsah

1.
EU a normy dopravy
2.
Faktory zpřísnění norem
3.
Projekt bezpečnosti na silnici
4.
Nákladní doprava
5.
Silniční kontroly
6.
Snaha o zlepšení životního prostředí
7.
Zajištění dostatečného přístupu komerčních vozidel
8.
Účinné dopravní sítě
9.
Propojení infrastruktury a řízení

Úryvek

"Doprava zahrnuje velký počet oblastí, od silniční nákladní přepravy přes osobní řidičské průkazy až po úvahy o bezpečnosti a životním prostředí. Kandidátské země do EU se doposud tímto sektorem příliš nezamýšlely. To by se však mělo brzy změnít.
EU považuje dopravu za důležitý sektor. Účinné systémy silniční dopravy jsou totiž pro ekonomiku Unie nezbytné a jsou zárukou, že základní princip volného pohybu zboží a obyvatel EU může fungovat. Stav automobilů, autobusů a nákladních aut má také přímý dopad na bezpečnost lidí a na životní prostředí.
Je potřeba zdokonalit dopravní systémy, zvláště silniční dopravu a zlepšit infrastrukturu.
EU zavádí přísnější normy, aby zvýšila bezpečnost na silnicích a omezila znečišťování ovzduší. Některé z cílů, které si nyní EU stanoví, budou muset převzít i noví členové. Jednou takovou oblastí je bezpečnost na silnici. Evropský parlament vede kampaň za snížení počtu úmrtí na silnici do roku 2010 o 40 %. Zvažuje celou řadu způsobů. Například snížení přípustné hladinu alkoholu pro řidiče, přísná opatření proti řidičům, kteří berou drogy, větší úžívání bezpečnostních pásů, navrhování designu automobilů tak, aby byly co nejbezpečnější pro chodce a cyklisty, nižší rychlostní omezení, průzkum chování řidičů a záruky, aby motoristé, jimž byl uložen zákaz řízení v jedné zemi, nesměli jezdit ani ve druhé.
Situaci dodává na naléhavosti několik faktorů. Jedním z nich je prudký nárůst vlastnictví automobilů v kandidátských zemích do EU. Automobily jsou viditelnou známkou změn, které vyvolala hospodářská transformace. Nárůst dopravy je doprovázen zvýšeným znečišťováním ovzduší a vyšším počtem nehod. Řidiči mají sklon myslet spíše jen na sebe než na ostatní. Zkoušky řidičů i kontroly automobilů jsou laxní. Mnohým řidičům chybí při řízení vozidla potřebné schopnosti. Chybějí ale i dostatečné národní finance na nezbytné zlepšení infrastruktury, která by vyhovala mimořádnému zatížení silnic. Odborníci uvádějí, že každé zemi, která prožívá rychlý nárůst vlastnictví automobilů, potrvá určitou dobu, než přizpůsobí své chování zvýšené dopravě.
Studie naznačují, že v příštích 15 letech by mohlo být v kandidátských zemích do EU zachráněno nejméně 400 000 životů, bude-li zavedena patřičná politika bezpečnosti na silnici. I když se jedná o velký úkol, není tak nemožný.
Spolupráce mezi stávajícími a budoucími členy Unie by mohla napomoci při dosažení kýžených výsledků v kandidátských zemích.
Byl zahájen roční projekt bezpečnosti na silnici, který má pomáhat přenášet zkušenosti v oblasti dopravní bezpečnosti z Unie do žadatelských zemí. Projekt je financován z mnohonárodního dopravního programu v rámci programu EU Phare. Projekt bude zahrnovat bezpečnostní audity a přezkoumání míst častých nehod, jehož výsledky budou použity při plánování výstavby nových silnic nebo přestavby existujících. Zpočátku se projekt bude soustředit na trasu, která vede z Helsink do Bukurešti přes Prahu, Brno, Budapesť a Arad. Zaměří se také na rizikové faktory, jako je nízká úroveň údržby, náhlé změny silnic na hranicích, chování místních řidičů i chodců a normy a kvalitu dopravních značek a informací pro řidiče. Usiluje se o zpřísnění zkoušek jízdní způsobilosti komerčních vozidel."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510c1eea5e318.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Dopravni_politika_EU.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse