Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dopravníky

Dopravníky


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Práce je zaměřena na maturitní otázku "dopravníky". Práce obsahuje například rozdělení dopravníků, popis a schéma pásového dopravníku nebo šnekový dopravník.

Obsah

1.
Dopravníky s tažným prvkem
2.
Dopravníky bez tažného prvku

Úryvek

"Má elektrický pohon s mechanickým nebo hydrodynamickým přenosem krouticího momentu.
Do této skupiny patří dopravníky:
 šnekové
 válečkové
 palety a kontejnery

 Šnekové dopravníky
 Přemisťují materiál pomocí rotujícího šneku.
 Používají se pro vodorovnou, šikmou a výjimečně svislou dopravu.
 Jsou vhodné pro dopravu: prašného, zrnitého, drobně kusovitého, částečně vlhkého a vláknitého materiálu.
 Mohou plnit i technologické funkce- míchání (mlýnek na maso), mytí, hnětení, ohřívání, chlazení.

Základní části pásového dopravníku
1. hnací převodový elektromotor
2. spojka
3. ložiska
4. šnek
5. vodící ložiska
6. žlab
7. víko žlabu


- Válečkové dopravníky
 Slouží k dopravě odlitků, výkovků nebo výrobků uložených v krabicích či bednách.
 Mohou být gravitační (nepoháněné) a poháněné.
 Pohon může být ruční nebo motorový.
 Je konstrukčně jednoduchý a spolehlivý.
 Ložným a nosným prvkem jsou válečky uložené v ložiscích a jsou uloženy v konstrukci z válcových profilů"

Poznámka

Práce je doplněna o obrázky o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56990822e7931.zip (389 kB)
Nezabalený formát:
MO2_Dopravniky.doc (451 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse