Dotazník - teorie


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Charakteristika dotazníku. Dělení - vstupní část, druhá část, konec. Jak tvořit otázky. Typy otázek - uzavřené, otevřené, polozavřené, příklady, škálování otázek. Délka dotazníku. Návratnost. Průvodní dopis.

Obsah

1.
Chatrakteristika dotazníku
2.
Části dotazníku
3.
Jak tvořit otázky
4.
Typy otázek, škálování
5.
Délka dotazníku, návratnost a průvodní dopis

Úryvek

" Jak tvořit otázky?
- měly by být jasné, krátké, výstižné, smysluplné a jednoduché
- Např. Kolik šálků kávy vypijete denně?( = tato otázka není jednoduchá, nevíme jak silnou kávu pijete, někdo pije 10 šálků denně, ale slabé kávy a někdo 2 šálky a silné kávy), Pokud chceme zjistit kolik kávy vypijeme, je lepší formulovat otázku takto: Jak dlouho vám vydrží 50g balení kávy?
- Vyhýbat bychom se měli slovům jako jsou: „obyčejně, někdy, několik“, dále dvojitým otázkám, záporným výrazům, předpojatým otázkám ( týkají se institucí, osob).
- Pro děti by měly být otázky úplně jednoduché, měli bychom se vžít do role dítěte a tak otázky tvořit.
- Přezkoušení otázek – interview
Typy otázek: 1) uzavřené = jsou vypsané hotové odpovědi
Např. Myslíte si, že pro nadané děti je potřeba zřizovat speciální třídy?
Ano
Ne
Nevím
2) otevřené = volnost u odpovědí, neomezují respondenta, ale jsou těžké na zpracování
Např. Jaký je váš názor na zřizování speciálních tříd pro nadané děti?
3) polozavřené = dána alternativa a ještě vysvětlení
Např. Souhlasíte se zřízením speciálních tříd pro nadané děti ve školách?
Ano – Ne ( pokud Ano, proč?)
4) škálování
- typy otázek je lepší střídat, aby respondent nebyl unaven a znechucen. U dětí bychom neměli dávat otázky přímo, ale zeptat se jako na někoho jiného ( Co by uděla Pepík kdyby…)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4415762c6a4de.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Dotaznik.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse