Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Downův syndrom

Downův syndrom


Kategorie: Pedagogika - speciální, Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Práce velmi stručně popisuje Downův syndrom, jeho příčiny vzniku a charakteristiku dívky s tímto syndromem.

Obsah

1.
Úvod
2.
Co je Downův syndrom
3.
Příčiny vzniku Downova syndromu
4.
Charakteristika dívky s Downovým syndromem
5.
Závěr

Úryvek

"3. Příčiny vzniku Downova syndromu
Proč dochází ke vzniku Downova syndromu zatím věda nedokáže vysvětlit. Rozhodně ale nelze hledat vinu u nikoho z rodičů. Vznik tohoto onemocnění není závislý ani na zdravotním stavu matky, kvalitě její stravy, přísunu vitamínů, ani na způsobu života v těhotenství. Ani alkohol, nikotin a drogy vznik Downova syndromu neovlivňují. Určitá souvislost byla prokázána pouze u faktoru věku rodičů. Bylo vyzkoumáno, že matky starší 35 let a otcové starší 50 let jsou narozením dítěte s Downovým syndromem více ohroženi než rodiče mladší.
Downův syndrom vzniká náhodným chybným dělením genetického materiálu. Nadbytečný chromozóm může pocházet od otce i od matky, v podstatě jde o genetickou nehodu, za níž nenese odpovědnost žádný z rodičů.

4. Charakteristika dívky s Downovým syndromem
Dívka se narodila jako druhé dítě do úplné, harmonické rodiny. Matka je učitelka na základní škole, otec je podnikatel ve stavebnictví. Bratr je starší o 3 roky, v současné době studuje na gymnáziu.
Těhotenství matky probíhalo bez komplikací, porod nastal v termínu. Hned po porodu, lékař oznámil matce, že má u dívky podezření na Downův syndrom. Po odběru krve se během 24 hodin podezření potvrdilo. Několik dní byla v inkubátoru. Hned při prvním ultrazvukovém vyšetření jí zjistili špatně vyvinuté srdíčko. K tomu se přidala silná poporodní žloutenka. Pobyt se tím v porodnici protáhl na 14 dní.
Od 1. měsíce zvedá hlavičku, na začátku 3. měsíce ji pěkně drží. Postupně začala přitahovat nožičky k bříšku, otáčet se na bok, pak i na bříško, vzpírat se na ručičkách. Po roce kojení se naučila pít z lahvičky a jíst plastovou lžičkou, kterou si sama drží. Od roka se snaží povídat. Ve dvou letech mluví, napodobuje zvuky zvířat, rozumí všemu co po ní rodiče chtějí. Také začala chodit, přestala nosit plenky a o půl roku později už neměla plenky ani v noci. S matkou cvičila Vojtovu metodu a byla sledována lékaři kvůli nemocnému srdci.
V šesti letech byla přijata do běžné matěřské školy pak v osmi letech přešla se svojí asistentkou do první třídy běžné školy. Měla stejné učebnice a sešity, mírnější známkování, psala méně řádků a počítala méně příkladů, četla Otíkovu čítanku společně se třídou. První třídu zvládla úspěšně a nyní chodí do druhé třídy základní školy. V kolektivu je oblíbená, hezky píše, zvládne jednoduchý diktát slov, počítá do osmi, čísla porovnává od 0 – 10, číselnou řadu zvládne do 60. Baví jí tělocvik, těší se na kurz plavání. Dívka hraje na flétnu, pěkně zpívá a ráda tancuje. Také ráda chodí do kina a na výlety, navštěvuje baletní přípravku, ráda kreslí. Někdy je paličatá a vzteklá. Ve škole je ráda, má spoustu kamarádů. Se svým bratrem má pěkný vztah. Bratr jí ochraňuje a rád jí pomáhá. V lednu ji čeká operace srdce a dále pak operace ploché nožičky. Po dobu rekonvalescence má dívka domluvenou 2x týdně návštěvu asistentky u ní doma, která se jí bude věnovat v rámci školní přípravy. A tak až čas ukáže, zda dívka zvládne další ročník základní školy a zda bude schopná pokračovat na této základní škole nebo bude muset přejít do speciální školy."

Poznámka

Práce pro předmět Psychopedie - Univerzita J. A. Komenského, Praha.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49f09ce8da068.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Downuv_syndrom.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse