Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dramatická výchova ve výuce

Dramatická výchova ve výuce

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce seznamuje v úvodu s historií dramatické výchovy. Představuje její cíle a přibližuje, jak může být dramatická výchova užitečná při výuce ve škole. Vyjmenovává nejčastější chyby při práci s textem a upozorňuje na problémy, které mohou nastat při práci ve skupině. Objasňuje, co je to dramaterapie a teoretické znalosti aplikuje na Pohádce o třech prasátkách, kterou rozebírá.

Obsah

1.
Historie dramatické výchovy
2.
Cíle dramatické výchovy
3.
Využití dramatické výchovy v předmětech
4.
Dramaterapie
5.
Metodika práce s dětským přednašečem
6.
Nedostatky při práci s textem
7.
Pohádka o třech prasátkách
7.1.
Seznámení s pohádkou a její rozbor
7.2.
Stavění domečků pro prasátka

Úryvek

"Nejčastější nedostatky při práci s textem:
• špatný výběr textu – nejčastější příčinou neúspěchu dítěte. Většinou neodpovídá věku dítěte nebo má nedostatečnou uměleckou hodnotu.
• kolovrátkový rytmus a samoúčelné melodické vlnky – děti mechanicky odříkávají text bez pochopení myšlenky.
• posouvání významového přízvuku na slovo, kam podle logické souvislosti nepatří.
• důsledné respektování interpunkce – tj. každá čárka je provázena klesnutím hlasu s koncovým zdvihem a všechny tečky klesnou stejně hlasem. Čárka je věc pravopisu a tečka vyznačuje konec příslušné části sdělení. Přednašeč by měl klesnout hlasem podle myšlenky, a ne podle gramatických pravidel (někteří básníci dokonce někdy ve verších nepoužívají interpunkce). Recitátor by pak měl oddělit každý verš malou pomlkou, ale záleží na logice.
• suchý racionální přednes – dítě ví, jakou myšlenku tlumočí, ale v přednesu chybí cit. Na vině je nedostatečná estetická a citová výchova, výchova ve školách a rodinách. Tento způsob přednesu je slyšet v posledních letech čím dál víc.
• rozplývání se v citech (zvláště dívky v pubertě). Myšlenka textu uniká v nekonkrétnu. Projev je nesdělný, protože není nikomu adresován.
• nezřetelná mluva – děti někdy patlají, ledabyle vyslovují, málo otevírají ústa, mělce dýchají, polykají koncovky.
• výborná výslovnost – hlasitá mluva, tyto děti často tlačí na hlas, což je zbavuje možnosti pracovat se změnami barvy hlasu (barva hlasu vypovídá o našich citech). Hlasová forze, je-li trvalá, může zdravotně ohrozit hlas. Forzírovaný přednes je nepřesvědčivý – naopak některé dítě je v takovém svalovém podpětí, že mu nepracuje pomocné dýchací svalstvo a hlas je tak bezbarvě šelestivý.
• nauka o správné výslovnosti – recitátor by měl být poučen o základních pravidlech české ortoepie, aby nedocházelo k ledabylé výslovnosti nebo k přepečlivosti, která zní afektovaně. Velkou roli hraje mluvní vzor.
• vytváření vzájemné vazby mezi recitátorem a posluchači – dívá-li se recitátor na strop, či na špičky bot, nemůže dojít k vzájemné vazbě. Zatváří-li se na konci „uf, je to za mnou“, přichází-li s básní na rtech – toto vše uškodí celku. Na začátku přednesu velmi záleží na soustředění, kdy si uvědomujeme, komu a co chceme říci v jak velkém sále. Pořadí – autor, název díla. Název v sobě většinou obsahuje téma básně, někdy je i jejím prvním veršem, úvodem nebo otázkou, na kterou téma básně odpovídá. Odtrhne-li se ohlášením autora, uškodí to celku.

Ve starém Egyptě ve 3. tisíciletí před naším letopočtem Imenhotep doporučoval k léčbě nemocných staroegypťanů účinek divadla, tance a hudby. V athénském divadle Dromokaiton se každý rok pořádalo představení duševně postižených. Dalším příkladem využití divadla k jiným než estetickým účelům je divadelní exhibice nejslavnějšího pacienta ústavu v Charentonu – markýze de Sade. Tyto příklady „použití“ divadla k nedivadelnímu účelu, tedy k účelu, který prvotně nesleduje uměleckou hodnotu či estetický zážitek, ale jehož cílem je jakési „praktičtější“ využití dramatu, lze právě v duchu tohoto užití rozdělit na dvě skupiny:
1. divadlo (drama) – edukační prostředek
2. divadlo (drama) – prostředek léčby (terapie)


Dramaterapie
je záměrné použití dramatických a divadelních postupů, které evokují k prožívání emocí, k získání vnitřní harmonie. Pracuje s fantazií jedince. Při dramaterapii se mohou pacienti realizovat, vyzkoušet si řadu věcí resp. prožít sami sebe v situacích, do kterých by se asi nikdy nedostali, tzn. že dramaterapie je především o prožívání. Učí pěstování otevřenosti sebevědomí, odbourávání negativních postojů. Je velmi vhodná pro mentálně postižené jedince, pro práci s dětmi s poruchami chování, nebo z ohrožených rodin, ale i pro ostatní lidi k průzkumu osobnostního růstu, zbavení se stresu a napětí moderní civilizace.


Dramaterapie zklidní hyperaktivní děti a naučí je mluvit o pocitech
Hyperaktivní děti nechápou, že kolektiv má pravidla a hračku si od kamaráda neberete násilím. Dramaterapie je formou hry učí, jak vyjít s ostatními.
U hyperaktivního dítěte to začne tím, že jako miminko třeba málo spí. Po nástupu do školky se u něj vyhraňují typické rysy: nesoustředěnost, nepochopení situací, které vedou k nedorozuměním, impulzivitě. Přitom jsou to děti nesmírně chytré, akorát úplně jinak chápou, co se od nich chce.
Problém nastává hlavně v době, kdy by mělo nastoupit do školky. Františkovi je šest a v žádné ho nechtějí. Když s ním maminka přijde na pískoviště a on chce od někoho bagr, tak klukovi s bagrem klidně jednu vrazí. Není zlý, jen nechápe, co se sluší. Jeho maminka dostala doporučení, aby ho do první třídy zapsala, až když dovrší osm. Důvod? Není připraven vstoupit do kolektivu, neumí se v něm pohybovat. Šanci naučit se to však nedostal. Co s těmi dětmi je? "Všude, kam přijdou, bývají za černé ovce. Jsou divocí, špatně rozumějí sociálním situacím, do kterých se dostávají, mají komunikační problémy. To je někdy špatně vnímáno jako agresivita nebo vzdorovitost. Teprve až ve skupině se naučí reagovat a uvědomit si, že každý projev emoce, může mít více příčin. Že když se někdo směje, může se smát, protože má radost, nebo se může i vysmívat - a jak poznám ten rozdíl," vysvětluje ředitelka Národního institutu pro děti a rodinu Terezie Pemová.
Když tyto děti vyloučíme z kolektivu, připravíme je o možnost "poznat rozdíl". Budou izolované. S hyperaktivitou jsou spojeny i poruchy spánku. Některé děti spí jenom čtyři hodiny denně. Bezmoc a vyčerpanost jejich rodičů si málokdo dokáže představit."

Poznámka

Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23205
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse