Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Drogová závislost

Drogová závislost

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obecně hovoří o drogové závislosti. V úvodu je závislost popsána a jsou vyjmenovány její formy. Dále se autor věnuje drogám, na kterých jsou jejich uživatelé nejčastěji závislí. V závěru se pak práce zabývá sociální problematikou závislostí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Definice drogové závislosti
3.
Formy
3.1
Psychická
3.2
Fyzická
3.3
Sociální
4.
Nejčastější drogy
4.1
Marihuana
4.2
Pervitin
4.3
Heroin
5.
Příčiny vzniku závislosti
6.
Problémy mladistvých
7.
Předpoklady vzniku závislosti
8.
Problémy způsobené závislostí
9.
Postoj společnosti
9.1
Společenský problém
10.
Závěr

Úryvek

„Předpokladem vzniku závislosti na určité látce je na prvním místě její dostupnost. Je-li látka dostupná, počet závislých jedinců na ní se zvyšuje, zpřísní-li se její distribuce počet závislých jedinců na této látce klesá. Toto pravidlo se snaží toxikomané narušit různými způsoby. Pokud zneužívaná látka není ve volné distribuci, začínají se k jeho získávání využívat takové postupy, které mají více méně nelegální charakter a jsou v podstatě trestnou činností. Stresové situace kolem získávání drog nutí závislé, aby se každý den dopouštěli nové trestné činnosti. Okrádají své rodiče a příbuzné, vydírají své kamarády, olupují chodce, kradou autorádia a přehrávače, vnikají do lékáren a podvádějí důvěřivé.
Odkrývání zdrojů drog a cest, kterými se šíří, patří k náročným úkolům. Závislí jsou vynalézaví, sotva se podaří odkrýt jeden zdroj, uchýlí se k dalšímu. Musíme při tom počítat s korupcí, s předstíráním, s touhou po zisku. Kdyby nebylo těchto lidských vlastností, lépe by se proti toxikomanii bojovalo. Jako příklad mohou sloužit uzavřená oddělení pro léčbu závislých. Zde se dodržuje přísný dohled a kontrola, a přesto se občas zjistí přísun drogy.
Soubor problémů ze vztahu drogy a společnost je neradostný. Dlouhodobé zneužívání drogy způsobuje zdravotní potíže. Postižený se musí léčit a to něco stojí. Rozpadá se jeho rodina, jsou tedy nutná sociální opatření. Závislý člověk často nemá finanční prostředky, ale drogu potřebuje. Kvůli ní neváhá použít nevybíravých prostředků k jejímu získání. Díky existenci drog se rozvíjí ilegální obchod s drogami. Do interakce droga – společnost vstupují stále další instituce. Na drogách zakládá svou existenci podsvětí, obchodu se zmocňují mezinárodní gangy a mafie.
Společnost se oprávněně začíná bránit proti zamořování drogami. Na jedné straně stojí opatření celospolečenské, spočívající obvykle v různých kontrolách a omezujících opatřeních. Na druhé straně jsou důležité i postoje každého jedince ke zneužívání drog. Stále častěji se setkáváme s příběhy o drogově závislých, kteří našli „cestu z pekla“. Jsou to příběhy zpracované jak literárně, tak ve filmových verzích. Do boje proti toxikomanii se stále více zapojují sdělovací prostředky.
Závislost na drogách představuje složitý společenský problém, který je třeba chápat vývojově. Účinný boj proti chorobným závislostem je možné vést jenom tehdy, poznáme-li činitele, kteří se uplatňují při jejich vzniku. Prevence závislosti na psychoaktivních látkách předpokládá spolupráci všech sociálních skupin a institucí, které se dostávají do styku s ohroženými jedinci. První prevence by se měla uskutečňovat v rodině. Významné místo zde patří i škole. První signály zneužívání drog obvykle zjišťují pedagogové a vychovatelé u svých žáků. Bývají to jedinci nebo častěji skupinky mladých lidí – party žáků, studentů, učňů, kde se může některá forma zneužívání vyskytnout.
V dnešní době věří lidé chemickým prostředkům jako lékům na všechny životní problémy. Je rozšířená představa, že takto lze zvládnout bolest, smutek, žal, ale též trému, neúspěch a selhání. Tato víra zdomácněla v povědomí veřejnosti pravděpodobně s explozí farmaceutického průmyslu a jeho reklamou, její kořeny jsou však zakotveny v lidové tradici. Věří se, že lék je schopen vyřešit nejen zdravotní, nýbrž všechny problémy, které se člověku staví do cesty. Přitom již sama víra ve všemocnost chemického „dopingu“ je jistou formou závislosti. Domnívám se, že je nutné zbavit naši společnost této osudové víry.“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3610
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse