Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Drogová závislost a možnosti prevence z pohledu městské policie

Drogová závislost a možnosti prevence z pohledu městské policie

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přibližuje vznik a vývoj syndromu závislosti na omamných a psychotropních látkách. Tyto látky definuje a stručně popisuje negativní jevy, které jejich zneužívání provází. V druhé kapitole pak autor představuje aktivity z oblasti drogové prevence, které při své činnosti realizuje městská policie.

Obsah

1.
Úvod
2.
Drogy - vymezení pojmu
2.1.
Syndrom závislosti
2.2.
Vznik závislosti na drogách
3.
Prevence
3.1.
Prevence a úkoly městské policie
3.2.
Preventivní aktivity Městské policie XXX
4.
Závěr
5.
Seznam použité literatury a pramenů

Úryvek

"1.2 Vznik závislosti na drogách
Závislost na drogách vzniká velmi rychle v porovnání s jinými návykovými látkami (např. alkoholem). Fišer a Škoda (2009, s. 120) uvádějí, že na rozdíl od alkoholu je tolerance většinové společnosti vůči zneužívání drog mnohem nižší. Nálepka drogově závislého, tj. „feťáka“, je daleko silnějším stigmatem než nálepka alkoholika. Identifikace se subkulturou jedinců závislých na drogách je mnohem pravděpodobnější. Kromě přijetí vzorců chování, které jsou typické pro tuto subkulturu, je velkým nebezpečím ztotožnění se s hierarchií hodnot těchto jedinců. Důsledkem je, že šance na změnu asociálního chování těchto jedinců je snížena na minimum. Vznik závislosti lze rozdělit (dle Vágnerové, 2004, s. 562-563) do čtyř na sebe navazujících fází:
1. Fáze experimentování a občasného užívání, kdy impulsem k tomu, aby jedinec drogu zkusil, může být nuda, zvědavost, potřeba okusit cosi zakázaného. Značný je vliv sociální skupiny, ve které se jedinec pohybuje, neboť nejčastěji jde právě o vrstevníky, kteří jedinci drogu nabídnou. Významným spouštěčem, který vede k závislosti, může být stresová reakce, kdy droga nabízí určitý způsob úniku. V této fázi vyvolává droga žádoucí pocity uvolnění, štěstí, zbavuje jedince strachu a úzkosti.

2. Fáze pravidelného užívání. Jde o fázi, kdy jedinec užívá drogu čím dál častěji, ale odmítá si připustit rizikovost svého jednání. Typická je pro tuto fází iluze kontroly (stav, kdy jedinec sám sebe i okolí přesvědčuje, že má vše pod kontrolou).

3. Fáze návykového užívání, kdy dochází k zásadním změnám hodnot jedince, zvyšuje se lhostejnost k čemukoli, co nesouvisí s drogami, závislost už není skrývána. V této fázi dochází k ztrátě profesní role, narušení vztahů s přáteli a rodinou. Droga už nepovznáší, ale je potřebná pro relativně normální fungování jedince.

4. Fáze terminační. Jde o poslední fázi, kdy dochází k celkovému úpadku osobnosti a rozpadu sociálních vazeb. Jediným zájmem jedince je droga, veškeré kontakty s okolím se omezují na subkulturu drogově závislých. Potřeba opatřit si drogu je velmi silná, eliminuje jakékoli zábrany. Jedinci v této fázi se často stávají pachateli trestných činů, jejichž cílem je opatřit si prostředky na drogu. Podle Kaliny a kol. (2008, s. 278) je páchání trestné činnosti běžnou součástí životního stylu uživatelů drog a osob závislých vzhledem k potřebě obstarat si peníze na návykovou látku. Jedná se nejčastěji o trestné činy majetkové povahy, zejména krádeže. Řada uživatelů drog páchá trestnou činnost denně, někdy i pod vlivem drogy či vlivem abstinenčních příznaků.

2. PREVENCE
Prevence kriminality je vedle represe součástí trestní politiky. Ministerstvo vnitra České republiky definuje prevenci jako soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Pojem prevence znamená předcházení nežádoucího jevu a ochranu před ním, do oblasti prevence spadají všechny aktivity, jejichž cílem je potírání výskytu a zabraňování rozvoji negativních jevů ve společnosti. Hlavním úkolem prevence je vytváření a podpora ochranných prvků a eliminace rizikových faktorů, tedy vytvoření takového společenského klimatu, který podporuje zdravý životní styl, odmítá drogy, klade důraz na včasnou prevenci a léčení."

Poznámka

Práce do předmětu Sociální patologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21597
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse