Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Drogové závislosti z pohledu speciální pedagogiky - otázka ke SZZk

Drogové závislosti z pohledu speciální pedagogiky - otázka ke SZZk

Kategorie: Pedagogika - speciální, Sociologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Předmětem státnicové otázky jsou drogové závislosti. Autor charakterizuje poruchy vyvolané zneužíváním psychoaktivních látek, specifikuje příčiny vedoucí ke vzniku drogové závislosti a posléze seznamuje s nejznámějšími druhy drogových závislostí. Rovněž se zabývá možnostmi prevence, jejími typy a úlohou učitele v rámci drogové výchovy.

Obsah

1.
Drogové závislosti
1.1.
Poruchy vyvolané zneužíváním psychoaktivních látek
1.1.1.
Akutní intoxikace
1.1.2.
Škodlivé užívání
1.1.3.
Syndrom závislosti
1.1.4.
Odvykací stav
1.1.5.
Psychotická porucha
2.
Příčiny
2.1.
Genetické predispozice
2.2.
Biologické predispozice
2.3.
Psychické faktory
2.4.
Sociální faktory
3.
Druhy
3.1.
Alkohol
3.1.1.
Vznik a rozvoj závislosti
3.1.2.
Vliv závislosti na alkoholu na organizmus
3.2.
Nealkoholové látky
3.2.1.
Vznik a rozvoj závislosti
3.3.
Opiody
3.4.
Kanabinoidy
3.5.
Sedativa a hypnotika
3.6.
Stimulancia (včetně kofeinu)
3.7.
Rozpouštědla
3.8.
Halucinogeny
4.
Prevence
4.1.
Druhy prevencí
5.
Výchovná opatření

Úryvek

"Škodlivé užívání (F1x.1.)
Můžeme se setkat rovněž s pojmem Zneužívání (Abúzus) psychoaktivní látky, při kterém dochází poškozování zdraví. Obvykle se jedná o dlouhodobé užíván látky, s následným poškozením v oblasti:
- Somatické – může se jednat např. o Hepatitidu (nejčastěji typu „C“) jako důsledek užívání drog
- Psychické – např. depresivní epizoda po předchozí opilosti
Vágnerová konstatuje, že takový vzorec můžeme označit jako sebepoškozující chování.
Abychom mohli užívání látky diagnostikovat jako škodlivé, musí být mimo jiné:
- Důkaz o tom, že příčinou somatického či psychického poškození je konkrétní látka
- Doba, po kterou poškození trvá (min. 1 měsíc), nebo k němu musí dojít opakovaně v průběhu 1 roku
V případě neužívání, vysazení, nebo snížení množství látky nedochází k rozvoji abstinenčního syndromu.

Syndrom závislosti (F1x.2.)
Lze definovat jako soubor psychických (kognitivních, emočních, behaviorálních) a somatických změn, které se rozvinuly v důsledku opakovaného užívání psychoaktivní látky. Syndrom závislosti se projevuje specifickými příznaky, ke kterým musí docházet po dobu 1 měsíce, nebo opakovaně po v průběhu kalendářních měsíců. Typická je touha získat látku, následné obtíže spojené s užíváním, zvýšená tolerance a abstinenční syndrom v některých případech somatického charakteru. V uvedeném období by se měli vyskytovat 3 či více z těchto příznaků – Diagnostická kritéria:
• Silná touha nebo pocit získat látku
• Zhoršení schopnosti sebeovládání a kontroly ve vztahu k užívané látce (začátek užívání, množství, trvání)
• Rozvoj abstinenčních příznaků, patofyziologické stavy
• Průkazná zvýšená tolerance k účinku látky, k dosažení žádoucího účinku a k intoxikaci
• Trvalé užívání látky navzdory škodlivým důsledkům v oblasti zdravotní, psychické a sociální (rodina, páce, okolí), kterých si je jedinec vědom.
• Látka zaujímá přední místo v žebříčku hodnot a zájmů jedince

Závislost rozlišujeme na:
a) Biologickou
Stav adaptace organizmu na drogu, projevující se zvýšenou tolerancí a rozvojem abstinenčních příznaků při vysazení látky či omezení množství.
b) Psychickou
Potřeba užívat látku k vyvolání příjemných pocitů a k odstranění pocitů nepříjemných.

Odvykací stav (F1x.3.)
Skupina různých příznaků s různým stupněm závažnosti, k jejichž rozvoji dochází po úplném nebo částečném odnětí látky.
Může být komplikovaná somatickými či psychickými obtížemi (křeče, delirium, halucinace, bludy,…)

Psychotická porucha (F1x.5.)
Patří sem poruchy, které se vyskytnou v průběhu užívání nebo jako následek škodlivého užívání látky. Nejedná se ale o poruchy související s akutní intoxikací samou, či abstinenční příznaky. Pro uvedené poruchu, jakou charakteristické: Halucinace
Bludy (paranoidní, perzekuční)
Narušené vnímání
Poruchy psychomotoriky (stupor)
Emocionální alternace (depresivní stavy, anxiozita)"

Poznámka

Otázka ke státním závěrečným zkouškám z oboru Speciální pedagogika. Součástí je množství doprovodných ilustrací, které nemají žádný informační charakter. Práce obsahuje 1 tabulku, rozsah čistého textu je necelých 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22238
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse