Název Goodness Staženo

Vrstevnické skupiny a jejich socializační vliv, subkultury dětí a mládeže - otázka ke SZZk 5/13

Práce nejprve v přehledných bodech charakterizuje vrstevnické skupiny, popisuje jejich funkce, typické znaky a seznamuje s jejich typologií. Zabývá se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

52x

Životní styl v postmoderní době, způsob trávení volného času - otázka ke SZZk 4/13

První část otázky charakterizuje životní styl, definuje jeho znaky, faktory, uvádí jeho členění dle každodenních činností a také si všímá trendů, kter... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

31x

Řízení lidských zdrojů - vypracované otázky ke SZZk

Otázky ke státní závěrečné zkoušce postihují oblast personálního řízení. Věnují se najímání pracovníků, jejich, rozmisťování, vzdělávání i propouštění... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Pedagogika, Sociologie

24x

Vliv společenského vývoje na socializaci a výchovu - otázka ke SZZk 7/13

Otázka nejprve definuje výchovu z pohledu sociální pedagogiky, vyjmenovává její funkce a formuluje současné výchovné cíle. Následně se text zaměřuje n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

23x

Hromadné sdělovací prostředky jako socializační a formativní činitel - otázka ke SZZk 13/13

Státnicová otázka v bodech informuje o vlivu sdělovacích prostředků na osobnost člověka. Jednotlivé druhy médií stručně popisuje, všímá si jejich hist... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Sociologie

20x

Vliv prostředí výchovných institucí na rozvoj osobnosti - otázka k SZZk

Otázka ke státní závěrečné zkoušce ze sociální pedagogiky je zaměřená na zkoumání vlivu prostředí výchovných institucí na rozvoj osobnosti. Po obecné ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

15x

Sociální pedagogika jako vědní obor, její vymezení a vývoj - otázka ke SZZk 3/13

Otázka v bodech informuje o vývoji sociální pedagogiky, stručně seznamuje s názory na sociální funkci výchovy od jejích počátků až do 20. století. Víc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

15x

Volný čas a granty v oblasti volného času - otázka k SZZk

Jedna z otázek ke státní závěrečné zkoušce ze sociální pedagogiky na téma právo a volný čas představuje základní pojmy a právní dokumenty. Objasňuje i... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Právo, Sociologie

14x

Současné přístupy v pedagogice volného času a místo sociálního pedagoga v nich - otázka ke SZZk 1/13

Formou hesel zpracovává otázka současné přístupy v pedagogice volného času. V úvodu práce jsou vyjmenovány charakteristiky současných přístupů k probl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

12x

Sociální aspekty pedagogické profese - otázka ke SZZk 2/13

Otázka v bodech charakterizuje sociální aspekty pedagogické profese, uvádí hlavní funkce sociálního pedagoga a vyjmenovává škálu jeho pracovních činno... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální, Sociologie

12x
1  2  »