Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Druhá světová válka a vzpomínky dětí

Druhá světová válka a vzpomínky dětí

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Obchodní akademie Holešovice, Praha 7

Charakteristika: Seminární práce do předmětu Moderní dějiny se zaměřuje na život dětí za 2. světové války. První část obsahuje vymezení základních pojmů spjatých s 2. světovou válkou, jako je válečný zločin, koncentrační tábor či holocaust. Vlastí jádro práce zobrazuje život dětí během války prostřednictvím zkušeností a vzpomínek konkrétních dětí z Německa, Polska, Francie či Sovětského svazu. Pozornost je krátce věnována také dětem v koncentračním táboře Terezín.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení pojmů
3.
Válečný zločin
4.
Mezinárodní trestní soud (International Criminal Court)
5.
Nadrasa
6.
Koncentrační tábory
7.
Genocida
8.
Holocaust
9.
Děti za války
10.
Útok na Polsko, pohled německých dětí
11.
Položidé v Německu
12.
Děti ve Francii
13.
Útok na SSSR
14.
Leningrad
15.
Koncentrační tábor Terezín
16.
Závěr

Úryvek

"Válečný zločin

,,jedná se o vážné porušení mezinárodního humanitárního práva, sekundární pravidlo vzniklé v důsledku váženého porušení primárních pravidel obsažených v normách mezinárodního humanitárního práva“
Válečným zločinem se rozumí provinění proti válečnému právu postižitelného podle mezinárodního trestního práva. Každé provinění proti tomuto právu v mezinárodním konfliktu je válečným zločinem. Mezi hlavní druhy patří přečiny proti válečnému a mezinárodnímu právu ohledně zacházení se zajatci a podrobenými civilisty (mučení, genocida,…), vedení bojů (použití zakázaných zbraní, například nášlapné miny) a zločiny prosti míru (příprava útočné války).
,,Od roku 2002 existuje v Haagu Mezinárodní trestní soud (ICC), který má právo soudit pachatele válečných zločinů, které byly spáchány po datu jeho založení. Jeho působnost však není celosvětová, protože řada států proti němu vyslovila výhrady a odmítla mu podřídit své občany (např. USA, Čína, Izrael…) V minulosti byly z popudu OSN zřizovány soudy pro trestání válečných zločinů spáchaných v konkrétních konfliktech (Norimberský tribunál, Tokijský tribunál, Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu).„

Mezinárodní trestní soud (International Criminal Court)

V roce 1990 a 1991 vyzvalo OSN Komisi pro mezinárodní právo, aby se zabývala problematikou mezinárodní trestní jurisdikce a s tím spojenou možnost vytvoření mezinárodního trestního soudu. V roce 1995 ustanovilo Valné shromáždění OSN Přípravný výbor, který měl vytvořit všeobecně přijatelný návrh smlouvy o založení soudu.
To se však neobešlo bez sporů. Hlavním problémem byly otázky jurisdikce soudu a zahájení řízení. Stálí členové Rady bezpečnosti OSN, s výjimkou Velké Británie, propagovali širokou kontrolu soudu ze strany Rady bezpečnosti OSN a byli proti ustavení nezávislého žalobce. Proti nim se postavily státy, které chtěly nezávislý soud skládající se z nezávislého žalobce a co největší omezení pravomoci Rady bezpečnosti OSN.
Dne 17. 7. 1998 proběhla diplomatická konference, kde se jednalo o návrhu. Proti se vyslovilo 7 států , 21 států se zdrželo hlasování a pro návrh hlasovalo 120 států včetně České republiky.
Mezinárodní trestní soud vstoupil v platnost 1. 7. 2002. Sídlo má v nizozemském Haagu, stejně jako Mezinárodní soudní dvůr . Stíhá osoby zodpovědné za zločin genocidy, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny. V budoucnu by měl soudit i zločiny proti míru, ty však ještě nejsou přesně definovány.

Nadrasa
Hitlerova zahraniční politika se zakládala na rasistické teorii o nerovnosti ras. Vůdčí rasou měli být tzv. árijci, vysocí blonďáci světlé pleti a modrých očí. Když se však podíváme na samotného Hitlera, tak tento požadavek nesplňuje.

Koncentrační tábory

Hitler nechal zřídit tato zařízení, aby sem mohl umístit své politické nepřátele. Patřili sem komunisté, sociální demokraté, křesťané, židi,… S pomoci Himmlera a SS vytvořil tzv. svět koncentráků.
,,Nesmíme zapomenout, že nacionální socialisté zavraždili šest milionů Židů – 2, 5 milionu v plynových komorách vyhlazovacích táborů, dva miliony na Ukrajině a v Besarábii, 400 000 ve varšavském ghettu. Pak si uvědomíme, že Hitlerova Nová Evropa spočívala na nebývalém popření i té minimální lidskosti. ,,Nemohl bych vidět někoho trpět a nikomu působit bolest, avšak když zjistím, že můj druh je v nebezpečí, potom nastupuje namísto citu chladný rozum: jestliže je dnes nutno přinášet oběť, pak vidím jenom oběť, kterou požaduje budoucnost,“ řekl Hitler v září 1914 při jednom rozhovoru u stolu ve svém polním hlavním stanu.“

Genocida

Patří do kategorie zločinů proti lidskosti. Stejně jako ostatní zločiny proti lidskosti i genocida je definována mezinárodním trestním právem jako úmyslné a systematické ničení celé nebo části skupiny. Je jedno, zda se jedná o etnickou, rasovou, náboženskou či národnostní skupinu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26634
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse