Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Druhy práv a dědictví - maturitní otázka

Druhy práv a dědictví - maturitní otázka


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku ze společenských věd, která formou souvislých definicí stručně charakterizuje jednotlivé druhy práva, jako jsou kategorie práv občanských a věcných. V závěru text stručně charakterizuje dědictví.

Obsah

1.
Občanské právo
a) Práva věcná
b) Práva závazková
c) Právní pojetí věcí
d) Ochrana osobnosti
2.
Věcná práva
a) Vlastnické právo
b) Spoluvlastnictví
c) Držba
d) Věcná práva k cizím věcem
e) Právo na ochranu autorství
3.
Dědické právo
a) Vydědění

Úryvek

"Držba – faktické ovládnutí věci,ve vlast.právu je držba již zahrnuta,jestliže držitel není vlastníkem držené věci ale nakládá s ní,jako by mu ta věc patřila,tak jeho držba může být oprávněná(držení je v dobré míře,že mu ta věc po právu patří např. ji koupí a není kradená, opráv.držitel nabývá vlast.právo tzv. vydržením to je dlouhodobou nepřetržitou držbou) nebo neoprávněná(držitel je osoba která vzhledem ke všem okolnostem nemůže předpokládat že má k věci vlastnické právo např.nálezce)

Věcná práva k cizím věcem-věcná břemena(omezují vlast. Nemovit. Ve prospěch někoho jiného tak že vlast. Je povinen něco trpět např. cestu přes svůj pozemek, něčeho se zdržet např. stavby na svém pozemku nebo něco konat např o studnu na své zahradě, právo odpovíd. Věcnému břemenu může být spojeno s vlastnictvím nemovitostí např. pozemku který není jinak přípustný,nebo toto právo může patřit určité osobě např. doživotní bydlení v domě,vzniká písemnými smlouvami nebo dědickém řízení. Smlouvu může zřídit pouze vlastník nemovitosti ,zaniká smlouvou,rozhodnutím přísl. Orgánu, vyžadují vklad do katastru
zástavní právo- umožňuje věřiteli domáhat se uspokojení své pohledávky ze zástavy jestliže dlužník nesplní včas svůj dluh,vzniká smlouvou mezi věřitelem a dlužníkem,zástava je věc určená k zajištění pohledávky (mov. Nebo nemov.věc)zástav.právo k movité věci vyžaduje odevzdání zástavy věřiteli nebo 3.osobě, je nutný vklad do katastru nemovitostí. Zadržovací právo- věřitel může k pojištění své uplatnění peněžité pohledávky zadržet movitou věc dlužníka do té doby ,dokavaď mu dlužník pohledávku nezaplatí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4821b035964f6.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Druhy_prav_maturitni_otazka.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse