Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Druhy právních norem - maturitní otázka

Druhy právních norem - maturitní otázka


Kategorie: Sociálně-právní škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka stručně seznamuje s druhy právních norem rozlišené podle lidského spolužití, podle způsobu vymezující chování, i podle závaznosti. Dále se text zabývá publikací a formou právních norem, i jejich platností a účinností, včetně působnosti.

Obsah

1.
Druhy norem podle lidského spolužití
1.1.
Morální (společenské)
1.2.
Právní
1.3.
Náboženské
2.
Druhy právních norem podle způsobu jak vymezit toto chování
2.1.
Zavazující
2.2.
Opravňující
3.
Druhy právních podle závaznosti
3.1.
Donucující
3.2.
Dispozitivní
4.
Publikace a forma právních norem
5.
Platnost a účinnost právních norem
6.
Působnost právních norem

Úryvek

"Dělení podle závaznosti:
1. DONUCUJÍCÍ = normy, které nepřipouští odchylku
(př. povinnost zaměstnavatele seznámit zaměstnance při nástupu do zaměstnání s bezpečnostními předpisy)

2. DISPOZITIVNÍ = podpůrné, jsou relativně nezávazné (př. v občanském právu účastníci občansko právních vztahů můžou, ale nemusí použít doporučené smlouvy. Můžou použít nebo vytvořit smlouvu svoji.)

PUBLIKACE A FORMA PRÁVNÍCH NOREM
Nejdůležitější právní normy jsou: ÚSTAVA
ÚSTAVNÍ ZÁKONY
ZÁKONNÁ OPATŘENÍ
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
DŮLEŽITÉ VYHLÁŠKY
Tyto právní normy se zveřejňují ve sbírce zákonů ČR

K publikaci ostatních prováděcích předpisů slouží věstníky jednotlivých ministerstev
(př. věstník ministerstva financí o hracích automatech)
Předpisy jsou v publikované sbírce číslovány chronologicky za sebou v daném ročníku. Každý předpis má číslo, název a datum vydání.
ZÁSADY PŘEDPISŮ: v názvu je nejdříve uveden orgán, který předpis vydává při citaci se uvádí název předpisu a jeho číslo lomeno rok vydání. (př. vyhláška ministerstva financí o hracích automatech č. 223/1996 Sb. Obsah předpisů je členěn do odstavců, které jsou označeny číslovanými paragrafy.
Závěrem předpisů bývá ztv. Zrušovací ustanovení = derogační klauzule
Poslední věta předpisů obsahuje ustanovení o účinnosti (např. Předpis nabývá na účasti dne 1.11. 2006

PLATNOST A ÚČINNOST PRÁVNÍCH NOREM

Platnost předpisů znamená, že předpis byl vytvořen zákonem předepsaným způsobem, příslušným státním orgánem, prošel legislativním procesem a stal se součástí právního řádu.
Předpis je platný ode dne vydání nebo publikování a datum je uvedeno v záhlaví.

Účinnost právního předpisu je povinnost se předpisem řídit, dodržovat jej.
Účinnost je uvedena na konci předpisu jako poslední věta.
Předpis nabývá účinnosti dnem vydání."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b6c3bebb024b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Druhy_pravnich_norem_MO.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse