Seminarky.cz > Maturitní otázky > Sociálně-právní škola

Maturitní otázky sociálně-právní škola

Název Goodness Staženo

Druhy právních norem - maturitní otázka

Maturitní otázka stručně seznamuje s druhy právních norem rozlišené podle lidského spolužití, podle způsobu vymezující chování, i podle závaznosti. Dá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola

379x

Právo, stát, právní řád státu a zákonnost právní vědomí - maturitní otázka

Tato maturitní otázka velmi stručně definuje právo, stát a právní řád. Povrchně seznamuje se zákonností a právním vědomí. Vypisuje tři druhy norem, kt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola

305x

Správní právo

Práce je zaměřena na téma Správní právo. Práce rozebírá pojem a prameny správního práva, obce, kraje, správní řízení, spis, protokol, průběh řízení, r... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo, Sociálně-právní škola

238x

Změny, zajištění a zánik závazků - maturitní otázka

Maturitní otázka heslovitě popisuje změny závazků. Věnuje se zejména prodlení dlužníka a věřitele, i změnám účastníků. Dále zabývá zajištěním a zánike... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola

206x

Pracovní řád a pracovní doba - maturitní otázka

Maturitní otázka heslovitě seznamuje s pracovním řádem a pracovní dobou. Vypisuje základní povinnosti zaměstnanců. Informuje o délce pracovní doby, p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola

176x

Státní sociální podpora

Maturitní otázka vymezuje obsah státní sociální podpory, zachycuje postup jejího výpočtu a charakterizuje dva typy dávek, které pod ní spadají.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola

153x

Trestní právo

Práce je zaměřena na téma Trestní právo. Práce rozebírá pojem, prameny a účel trestního práva, právní normy, protiprávní jednání, funkce a zásady tres... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola, Právo

141x

Psychologie jako věda

Práce je zaměřena na maturitní otázku: Psychologie jako věda.Práce obsahuje například: charakteristiku, základní disciplíny, aplikované disciplíny, li... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Sociálně-právní škola

125x

Kriminalistika - maturitní otázka

Práce formou podrobných výpisků přehledně shrnuje látku z kriminalistiky nutnou k maturitní zkoušce.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola

82x

Právní vztahy

Práce je zaměřena na téma právní vztahy. Práce obsahuje objasnění pojmu právní vztahy, prvky právních vztahů, fizické osoby a právnické osoby. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Sociálně-právní škola, Právo

80x
1  2  3  4  »