Seminarky.cz > Maturitní otázky > Sociálně-právní škola

Maturitní otázky sociálně-právní škola

Název Goodness Staženo

Druhy právních norem - maturitní otázka

Maturitní otázka stručně seznamuje s druhy právních norem rozlišené podle lidského spolužití, podle způsobu vymezující chování, i podle závaznosti. Dá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola

245x

Právo, stát, právní řád státu a zákonnost právní vědomí - maturitní otázka

Tato maturitní otázka velmi stručně definuje právo, stát a právní řád. Povrchně seznamuje se zákonností a právním vědomí. Vypisuje tři druhy norem, kt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola

193x

Změny, zajištění a zánik závazků - maturitní otázka

Maturitní otázka heslovitě popisuje změny závazků. Věnuje se zejména prodlení dlužníka a věřitele, i změnám účastníků. Dále zabývá zajištěním a zánike... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola

144x

Pracovní řád a pracovní doba - maturitní otázka

Maturitní otázka heslovitě seznamuje s pracovním řádem a pracovní dobou. Vypisuje základní povinnosti zaměstnanců. Informuje o délce pracovní doby, p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola

91x

Kriminalistika - maturitní otázka

Práce formou podrobných výpisků přehledně shrnuje látku z kriminalistiky nutnou k maturitní zkoušce.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola

75x

Maturitní otázky na právo

Tato práce se velmi přehledně a obsáhle věnuje veškerým maturitním okruhům z práva na sociálně právní škole. Každá z otázek mimo Evropského práva má r... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola

68x

Státní sociální podpora

Maturitní otázka vymezuje obsah státní sociální podpory, zachycuje postup jejího výpočtu a charakterizuje dva typy dávek, které pod ní spadají.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola

59x

Rodiné právo - maturitní otázka 7/9

Práce vymezuje prameny rodinného práva. Zabývá se manžesltvím (uzavření manželství, vztahy mezi manželi, zánik manželství, atd...), otázkou poříbuzens... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola

45x

Psychologická problematika a sociální patologie

Tato otázka velmi rozsáhle popisuje problémy, které mohou být vyvolány nevhodný působením rodiny, negativním působením společnosti, pracovními a ekono... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola

42x

Občanské soudní řízení (OSŘ), zahájení, průběh - maturitní otázka

Maturitní otázka seznamuje s občanským právním řízením. Nejdříve jej stručně charakterizuje, poté popisuje jeho zahájení a průběh od rozhodnutí soudu,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola

33x
1  2  3  »