Druhy půd - seznam


Kategorie: Geografie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Fluvisoly, glejsoly, regosoly, litosoly, arenosoly, rendziny, rankry, andosoly, vertisoly, solončaky (slaniska), solonce (slance), jermosoly, xerosoly, kaštanozemě, Kaštanové půdy, černozemě, feozemě, šedozemě – šedé lesní půdy, cambizemě, luvizemě, podzoluvisoly, podzoly, planozemě, acrisoly, nitosoly, feralsoly, histosoly, Terrae Calcis, kultosoly (kultizemě) - jejich charakteristika, vlastnosti, výskyt, vlastnosti.

"Fluvisoly
- půdy říčních niv. Jsou nebo byly zaplavovány tekoucí vodou
- velké výkyvy hladiny podzemní vody během roku
- v ČR podél Moravy, Dyje, Labe a Ohře
RAMBLA, PATERNIA, BOROWNIA, HNP (VEGA) – A,(B),C,Cg,

Glejsoly
- půdy s výrazně vyvinutým G horizontem
- hladina podzemní vody je blízko k povrchu
GLEJOVÁ PŮDA – A1 (G),Go, Gr

Regosoly
- slabě vyvinuté půdy na sypkých sedimentech
SYROZEM, REGOSOL – A1,C"

Poznámka

Velmi stručné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43c961866b336.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
druhy_pud.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse