Název Goodness Staženo

Druhy půd - seznam

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

227x

Mořské proudy

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

83x

Geodézie - vypracované tématické okruhy

Jedná se o vypracované okruhy z předmětu geodézie. Text se zabývá nejen definicí geodézie, ale také jejím rozdělením a jednotkami, včetně měření délek... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

74x

Národní parky a CHKO v ČR

Národní parky - Krkonoše (KRNAP), Šumava, Boubínský prales, Podyjí, České Švýcarsko. Chráněné krajinné oblasti - CHKO Beskydy, CHKO Blanský les, CHKO ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

67x

Hydrosféra

Jedná se o zpracovaný studijní materiál věnovaný hydrosféře, která je představena v heslech z pohledu všech důležitých oblastí, jako obecné charakteri... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

57x

Významné národní parky světa

Je zde vybráno několik NP z každého světadílu, které byly něčím zajímavé. U každého NP je datace, základní informace a zajímavosti. Evropa - NP Coto d... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

47x

Centra cestovního ruchu Asie

Centra cestovního ruchu Asie: Jihozápadní Asie - Turecko, Izrael, Kypr, Saudská Arábie, Libanon. Jordánsko. Jižní Asie - Indie, Nepál, Srí Lanka, Male... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie

39x

GIS (geografický informační systém)

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Informační systémy

30x

Geografie - přednášky

Jedná se o vypracované přednášky z geografie. Nastiňuje problematiku globálních problémů, všímá si populačního vývoje lidstva i demografické revoluce.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

28x

Fyzicko-geografická charakteristika Prahy

Jedná se o heslovité zpracování informací týkajících se základních geograficko-geologických dat Prahy. Je zde popsán nejen geologický vývoj od prvohor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

11x
1  2  »