Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Druhy spojování v obalových technikách

Druhy spojování v obalových technikách


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovanou maturitní otázku na dané téma. Práce představuje jednotlivé možnosti spojení materiálů a jaké podmínky se k tomu váží. Představuje také mariteály, které se dají spojovat.

Obsah

1.
Slepování
a) Typy lepidla
b) Nánosy lepidla v OBT
c) Způsoby nanášení lepidla
d) Nanášení lepidla z hlediska konstrukce
2.
Tepelné spojování
a) Kontaktní
b) Impulsní
c) Vysokofrekvenční
d) Předhřívacím klínem
e) Dělícím nožem
3.
Sešíváním
a) Ploché :
b) Rohové
c) Hřbetní
d) Blokové
4.
Nýtování
5.
Šití
6.
Spojování skládáním

Úryvek

TEPELNÉ SPOJOVÁNÍ
spojujeme: teplotou, tlakem
materiály: různé typy polymerů (PE, PP, PVC - ale vyhýbáme se mu, hrozný rozklad)
fáze: I. zahřátí, II. stlačení, III. rychlé ochlazení
druhy: kontaktní, impulsní, vysokofrekvenční, s předehřívacím klínem, dělícím nožem
závisí: na tepelném rozsahu (podíl dvou teplot) = tr/tp vzorec:

1) kontaktní. se provádí pomocí elektricky vyhřívaných spojovacích čelistí (neb rotujících válečků) obr
nevýhody: - spoje jsou při vykládání ještě teplé (častá deformace)
- vysoké úniky tepla do okolí
výhody: pořizovací cena, poměrně vysoký rozsah tloušťky používaných fólií (0,03 -1 mm)
použití: dost časté, materiály s velkým přechodem mezi plastickou a elastickou fází
2) impulsní vyšší teploty, krátké impulsy v přítlaku nastává částečné schlazení obr.
výhody: žádné deformace
nevýhody: omezení použití pro tenké materiály např. sáčky (0,06-0,06 mm)
3) vysokofrekvenční materiál je umístěn mezi 2 elektrody  vznik vysokofrekvenčního pole
výhoda: povrch materiálu i elektrod je chladný (žádný únik tepla) nejvyšší teplota je ve spojovacím materiálu
nevýhoda: nelze tímto způsobem spojovat všechny materiály
použití: PVC (nelze na PP, PE)
4) předehřívacím klínem nejvyšší teplota je v místě spoje obr
použití: na dlouhé spoje (podélné), pro fólie (0,1 mm)
5) dělícím nožem provádí současně řezání i spojování
použití: PP hadice
nevýhoda: horší pevnost spojePoznámka

Dobře zpracované.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x447adc9e74558.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Druhy_spojovani_pouzivanych.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse