Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Družstvo a družstevnictví

Družstvo a družstevnictví

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje vznik, podstatu a cíle družstev. Dále se věnuje družstvům tak, jak je dnes chápeme, jejich principům, hodnotám a vnitřním vztahům. Nabízí dělení družstev podle několika hledisek (rozsahu, specializace, velikosti, členství...). Velmi rozsáhlá část je věnována postavení a vývoji družstevnictví ve světě.

Obsah

1.
Vznik a podstata družstva
2.
Cíle družstev
2.1
Cíle v hospodářské oblasti
2.2
Cíle v sociální oblasti
2.3
Jiné cíle
3.
Současná definice družstva, družstevní principy a hodnoty
3.1
Vztahy mezi idejemi a družstevními principy
3.2
Současná definice družstva
3.3
Družstevní hodnoty
3.4
Družstevní principy
4.
Vztahy v družstvu
5.
Členění družstev podle jednotlivých hledisek
6.
Současný stav družstevnictví ve světě
6.1
Vznik družstevnictví ve světě
6.2
Mezinárodní družstevní svaz
6.3
Orgány Mezinárodního družstevního svazu
6.3.1
Práva a povinnosti členů MDS
6.4
Globální a lokální perspektivy světového družstevnictví
6.5
Členská základna Mezinárodního družstevního svazu
6.6
Krajiny s maximálním a minimálním počtem individuální členů – družstevníků
6.7
Struktura individuálních členů družstev ve světě podle činností
6.8
Družstevnictví v Asii
6.9
Družstevnictví v Africe
6.10
Družstevnictví v Americe
6.11
Družstevnictví v Evropě
6.11.1
Asociace evropských družstevních pojišťoven
6.11.2
Asociace družstevních bank EU
6.11.3
Evropský koordinační výbor pro sociální bydlení
6.11.4
Evropský výbor výrobních a nevýrobních družstev
6.11.5
Evropský koordinační výbor pro sociální turistiku.
6.11.6
Svaz nákupních družstevních sdružení evropských maloobchodníků
6.11.7
Svaz evropského soc. lékárnictví
6.11.8
Polnohospodářská družstva EU
6.11.9
EU spotřebních družstev

Úryvek

“ Současný stav družstevnictví ve světě
Vznik družstevnictví ve světě
První družstvo na světě bylo založené ve Velké Británii. Založení předcházelo střetnutí 15. 8. 1844, kde se na schůzi budoucí členové dohodli a odsouhlasili si pravidla družstva. Inspirova-la je Owenova teorie i sociální a hospodářské podmínky. V družstvu se zpočátku prodávali za nízké ceny: máslo, cukr, mouka, svíčky.

Družstvo skončilo po prvním roce činnosti s výsledkem: členské příspěvky 74 liber, nárůst kapitálu 181 liber a s přebytkem – ne ziskem, nebo zpočátku byla rozhodující idea svépomoci, ne zisk – 22 liber.

Jako pozorovatel těchto prvních, ať skromných výsledků, byl J. G. Holyoake – jeden z prvních teoretiků družstevní ekonomiky. Svoje poznatky shrnul v odborné literatuře.

Nezávisle na tomto družstvu byl založený „Gazdovský spolek“ v Sobitišti Samuelem Jurkovi-čem. Jedná se o prvé úvěrové družstvo ve světě první spolek na družstevních zásadách na evropském kontinentě.

Je možné povědět, že družstevnictví se postupně začalo rozvíjet na principu svépomoci a ne-ziskovém základě po celé Evropě, hlavně koncem 19. století.

Z Evropy se dostalo družstevnictví do celého světa. Jako se tato forma vlastnictví rozšiřovala, začali vznikat různé, často protichůdné teorie o družstevnictví. Jejich pestrost byla vyvolaná základní otázkou: zda má mít družstvo neziskově nebo ziskově orientovanou základní otázku, respektive, kde a v jakých činnostech či oblastech plní sociální a základní potřeby svých členů (bydlení, stravování – spotřební, částečně polní hospodářské družstva), kde se dostává do ob-lasti prvovýroby (výrobní, polně hospodářská družstva) a je tvorba zisku nevyhnutelná pro –další rozvoj výroby (modernizace, nákup nových strojů, technologií). Neméně zajímavé jsou i ve skutečnosti diskuse o úvěrovém družstevnictví a pojišťovnictví.

Mezinárodní družstevní svaz
Mezinárodní družstevní svaz byl založený 19. 8. 1895 v Londýně a to za účelem družstevní spolupráce mezi jednotlivými krajinami, podpory družstevního hnutí na základě demokracie a vzájemné svépomoci. Do roku 1919 sdružoval jednotlivé družstevní svazy jako i konkrétní družstva a fyzické osoby. V roce 1919 se členstvo fyzických osob zrušilo. Od té doby se v Mezinárodním družstevním svazu zúčastňují na práci jenom celostátní organizace družstev-nictví, resp. regionální, v osobitných případech základní organizace.

Základní cíle Mezinárodního družstevního svazu, které byli vytýčené při jeho založení:
- podporovat zájmy družstevního hnutí ve všech jeho formách
- udržovat přátelské vztahy mezi svými členskými organizacemi
- podporovat hospodářské styky mezi družstevními organizacemi všech druhů na ná-rodní i mezinárodní úrovni

Zakládajícími členy MDS byli: Argentina, Austrálie, Belgie, Francie, Holandsko, Indie, Ně-mecko, Rusko, Itálie, Srbsko, USA, Rakousko-Uhersko, součástí kterého bylo i Slovensko. V roce 1918 jako nástupnický stát se stala členem i ČSR a v roce 1993 po vzniku Slovenské republiky i SR.

V současnosti je MDS jednou z největších mezinárodních nepolitických organizací na světě, má 753 mil. členů.

Od prvního sjezdu MDS v Londýně už uplynulo 100 let a dodnes se konalo 301 sjezdů MDS. Každý ze sjezdů byl ovlivněný nejen vnitřními (družstevními) problémy, ale i vnějšími činite-li, jakými pro družstevní hnutí byli především: první a druhá světová válka, jako i vznik proti-kladných politických soustav ve světě.

Za rozhodující mezníky pro činnost družstevnictví je možno pokládat hlavně tyto sjezdy MDS – mimo ustavující sjezd v Londýně:

2. sjezd v roce 1896 – kde byly přijaté stanovy

4. sjezd v roce 1900 – první změna stanov (sjezdu se mohli zúčastňovat jen volení delegáti členských organizací, ne individuální členové)

15. sjezd v roce 1937 – kdy byly stanovené družstevní principy a rozdělené na závazné a vý-běrové

23. sjezd v roce 1966 – byly předefinované družstevní principy ve volnější podobě

31. sjezd v roce 1995 – vymezení družstva, klíčových hodnot a principů. Na tomto sjezdu bylo 1219 účastníků, členů a pozorovatelů."

Poznámka

Vhodné pro studenty VŠ, VOŠ a SŠ.
Obsahuje schéma a tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11038
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse