Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Důchodové pojištění - komentář zákona a jiné důchodové systémy

Důchodové pojištění - komentář zákona a jiné důchodové systémy

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje se zákonem č. 155/ 1995 Sbírky, o důchodovém pojištění. První část práce obsahuje velice pečlivě a podrobně zpracovaný komentář k tomuto zákonu. Druhá část se zabývá důchodových systémem, poukazuje na jeho změny. Uvádí alternativy na změnu důchodového systému, v podobě chilského a švédského modelu. Ke každému modelu je připojeno stanovisko Jiří Rusnoka, tehdejšího náměstka ministra práce a sociálních věcí.

Obsah

Část 1- Komentář k zákonu o důchodovém pojištění
1.
Okruh pojištěných osob
2.
Doby pojištění
3.
Výpočtový základ
4.
Pojmy v zákoně
4.1.
Dítě
4.2.
Nezaopatřené dítě
4.3.
Péče o blízkou osobu
4.4.
Pracovní úraz a nemoc z povolání
4.5.
Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
4.6.
Výdělečná činnost
5.
Důchody a jejich výše
5.1.
Starobní důchod
5.1.1.
Důchodový věk
5.1.2.
Výše důchodu
5.1.3.
Starobní důchod a příjem z výdělečné činnosti (viz též dále zákon. č. 289/1997 Sb.)
5.1.4.
Souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti
5.1.5.
Podávání žádosti o dávky důchodového pojištění
5.1.6.
Dokladování žádostí o dávky důchodového pojištění
5.1.7.
Starobní důchod před dosažením důchodového věku
8.
Předčasné důchody prvního typu
8.1.
Výše těchto předčasných důchodů
9.
Předčasný starobní důchod druhého typu
10.
Plný invalidní důchod
10.1.
Výše plného invalidního důchodu
10.2.
Plný invalidní důchod a výdělečná činnost
11.
Částečný invalidní důchod
11.1.
Částečný invalidní důchod a výdělečná činnost
11.2.
Částečný invalidní důchod se nekrátí
12.
Vdovský a vdovecký důchod
12.1.
Výše vdovského a vdoveckého důchodu
13.
Sirotčí důchod
13.1.
Výše sirotčího důchodu
14.
Souběh nároků na důchody
15.
Nárok na důchod a jeho výplatu
16.
Zvyšování důchodů
17.
Přechodná stanovení
18.
Závěrečná ustanovení
19.
Zrušovací ustanovení
Část 2. Důchodový systém
20.
Změny
21.
Alternativy na změnu důchodového systému
21.1.
Chilský model
21.1.1.
A co my na to?
21.2.
Švédský model
21.2.1.
V pomalých krocích je naše síla
21.2.2.
Pro a proti
22.
Závěr
22.1.
Nařízení vlády č. 129/1997 Sb.
22.2.
Nařízení vlády č. 254/1997 Sb.

Úryvek

"Výdělečná činnost
Výdělečnou činností se rozumí činnost vykonávaná v rozsahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění, a to jde-li o činnost, kterou zákon o důchodovém pojištění výslovně uvádí. Jde zejména o činnost zaměstnanců v pracovním poměru, osob ve služebním poměru, členů družstev, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou odměňováni, osob samostatně výdělečně činných, zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti, soudců apod. činnosti, které se považují za výdělečnou činnost, jsou taxativně vymezeny v zákoně o důchodovém pojištění [v § 5odst. 1 písm. a) – l)]. Z a výdělečnou činnost lze tedy považovat jen takovou činnost, u níž jsou splněny současně dvě podmínky, a to, že jde o činnost v zákoně vyjmenovanou a ze tato činnost je konána v takovém rozsahu, že zakládá účast na důchodovém pojištění.

Důchody a jejich výše
Podle zákona o důchodovém pojištění se poskytují důchody nahrazující ztrátu příjmu z předchozí výdělečné činnosti v důsledku stáří, invalidity a úmrtí živitele. Podle toho jsou důchody odvoženy buď přímo z příjmů z výdělečné činnosti (jde o tzv. přímé důchody, tj. důchody starobní, plné invalidní a částečné invalidní), nebo z důchodů, jde-li o důchody pozůstalých (jde o odvožené důchody, t j. důchody vdovské, vdovecké a sirot čí). Důchod se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry. Základní výměra je určena pevnou částkou, která je jednotná pro všechny druhy důchodů. Základní výměra důchodu činí od 1. ledna 1996 částku 680 Kč měsíčně, od 1. dubna 1996 částku 920 Kč měsíčně, od 1. října 1996 částku 1060 Kč měsíčně a od 1. srpna 1997 částku 1260 Kč měsíčně. Procentní výměra důchodu starobního, plného invalidního a částečného invalidního se stanoví příslušnou procentní sazbou závislou na délce doby pojištění a výši výpočtového základu.
Procentní výměra vdovského, vdoveckého a sirot čího důchodu se stanoví příslušnou procentní sazbou z procentní výměry důchodu zemřelého.

Starobní důchod
Nárok na starobní důchod vzniká pojištěnci, jestliže získal nejméně 25 let pojištění a dosáhl stanoveného "důchodového věku". Pokud nevznikl pojištěnci nárok na starobní důchod proto, že nesplnil uvedené podmínky, vzniká mu nárok na starobní důchod, pokud získal 15 roků pojištění a dosáhl věku 65 let.

Důchodový věk
Důchodový věk je odlišně stanoven u mužů, kde je důchodový věk jednotný pro všechny muže a u žen, kde je důchodový věk závislý na počtu ženou vychovaných dětí. Dále zákon o důchodovém pojištění stanoví odlišně věk pro období před 1. lednem 1996, pro období od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2006 a pro období od 1. ledna 2007.

Důchodový věk se počínaje rokem 1996 zvyšuje postupně o 2 měsíce u mužů a o 4 měsíce u žen tak, aby po 31.12.2006 činil 62 let u mužů a 57 až 61 let v závislosti na počtu vychovaných dětí u žen."

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera252
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse