Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Důchodové pojištění v ČR

Důchodové pojištění v ČR


Kategorie: Pojišťovnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce popisuje důchodové pojištění v naší republice. Seznamuje s důchodovým systémem, detailněji se věnuje důchodovému pojištění. Vyjmenovává jeho právní předpisy a principy. Informuje nejen o základních prvcích pro výpočet důchodu, ale také o pravidlech pro zvyšování vyplácení důchodů. Vyjmenovává instituce provádějící důchodové pojištění. Předkládá pravidla pro podávání žádosti o důchod. Pojednává o starobním a předčasném starobním důchodu, i invalidním a pozůstalostním důchodu.

Obsah

1.
Důchodový systém
2.
Důchodové pojištění, právní předpisy
3.
Principy důchodového pojištění
4.
Základní stavební prvky výpočtu důchodu jsou
5.
Základní pravidla pro zvyšování vyplácených důchodů
6.
Instituce provádějící důchodové pojištění
7.
Podávání žádosti o důchod - pravidla
8.
Starobní důchod a předčasný starobní důchod
9.
Invalidní důchody
10.
Pozůstalostní důchody
11.
Závěr

Úryvek

"4/ Základní stavební prvky výpočtu důchodu jsou
1) rozhodné období,
2) roční vyměřovací základ,
3) všeobecné vyměřovací základy,
4) přepočítací koeficient pro úpravu naposledy stanoveného všeobecného vyměřovacího základu,
5) koeficienty nárůstu všeobecných vyměřovacích základů,
6) osobní vyměřovací základ
7) výpočtový základ.

1)Rozhodným obdobím, je takové období z něhož se zjišťují hrubé příjmy z výdělečné činnosti.
V současnosti je rozhodným období 30 kalendářních roků bezprostředně před rokem přiznání důchodu.

2)Roční vyměřovacími základy jsou skutečně dosažené vyměřovací základy (hrubé příjmy) za jednotlivé kalendářní roky rozhodného období vynásobené tzv. koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Roční vyměřovací základ se stanoví jako součin úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce za příslušný kalendářní rok a koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Za vyměřovací základ se však považují jen ty příjmy, které byly dosaženy na základě činnosti, která se považuje za dobu pojištění. Příjmy z činností, které nezakládají účast na důchodovém pojištění jako jsou např. dohody o provedení práce, se do vyměřovacího základu nezahrnují.
Vyměřovací základy jsou uvedeny na evidenčních listech důchodového pojištění nebo v potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení (jde-li o osoby samostatně výdělečně činné).

3) Všeobecné vyměřovací základy je pro jednotlivé kalendářní roky stanovovány nařízením vlády, které má vláda stanovit vždy do 30. září kalendářního roku. Všeobecný vyměřovací základ se stanoví ve výši průměrné měsíční mzdy zjištěné Českým statistickým úřadem za kalendářní rok.

4) Přepočítací koeficient je pro jednotlivé kalendářní roky stanovovány nařízením vlády, které má vláda stanovit vždy do 30. září kalendářního roku. Účel koeficientu je aktualizovat hodnotu ročního vyměřovacího základu pojištěnce, v závislosti na tempu růstu průměrné mzdy v ČR.

5)Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu se určuje za použití příslušných všeobecných vyměřovacích základů a přepočítacího koeficientu. Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu se stanoví jako podíl všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu, vynásobeného přepočítacím koeficientem, a všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, za který se vypočítává roční vyměřovací základ.

6)Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů. Při stanovení osobního vyměřovacího základu se z rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu, vylučují některé zákonem stanovené doby, tzv. vyloučené doby."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.mpsv.cz/cs/617; http://www.mpsv.cz/cs/618.
Semestrální práce - Sociální právo v ČR. Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava,
Hornicko-geologická fakulta.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17357
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse