Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Důležité reakce organických sloučenin a jejich význam

Důležité reakce organických sloučenin a jejich význam


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce je zaměřena na důležité reakce organických sloučenin a jejich význam. Práce obsahuje reakce dle změny struktury, rakace dle reagenů a příklady reakcí.

Obsah

1.
Reakce dle změny struktury
2.
Reakce dle reagentů
3.
Příklady reakcí
3.1
Radikálová substituce
3.2
Nukleofilní substituce
3.3
Elektrofilní substituce
3.4
Elektrofilní adice
3.5
Radikálová adice
3.6
Nukleofilní adice
3.7
Eliminace
3.8
Molekulový přesmyk

Úryvek

"14. Důležité reakce organických sloučenin a jejich význam
Reakce v organické chemii jsou většinou pomalejší než v anorganice, na konci je většinou více produktů a mají složité reakční mechanismy.
Reakce dle změny struktury
Většinu reakcí organických sloučenin lze zařadit do jedné ze čtyř základních skupin reakcí organických sloučenin. Základní skupiny (typy) reakcí organických sloučenin jsou: adice, eliminace, substituce a přesmyk.
Adice je slučování dvou látek na úkor násobných vazeb. Eliminace je naopak rozklad látky a násobné vazby vznikají. Při substituci dochází k náhradě některých atomů v molekule, při přesmyku se mění vnitřní uspořádání atomů.
Reakce dle reagentů
Reaktanty rozlišujeme na substráty (výchozí látka s větší molekulou, která je pasivnější) a reagenty (menší a reaktivnější, často anorganické). Podle reagentů rozlišujeme reakce radikálové, elektrofilní a nukleofilní."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a vzorečky o rozsahu cca dvou stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5628ebd35d50b.zip (526 kB)
Nezabalený formát:
dulezite_reakce_organickych_sloucenin_a_jejich_vyznam.pdf (543 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse