Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Důležitost lidských práv - odborná esej

Důležitost lidských práv - odborná esej

Kategorie: Právo

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se bude tudíž zabývat problematikou celého konceptu či definice lidských práv. Definice důležitosti lidských práv se v rámci zemí světa různí, ale proběhly globální pokusy o sjednocení těchto principů i toho, jak je prosazovat.

Obsah

Obsah
Úvod 3
1.
Postřehy o důležitosti lidských práv a kulturní relativismus 4
2.
Typologie Donnellyho a důležitost lidských práv 6
Závěr 7
Seznam použité literatury 8

Úryvek

"1. Postřehy o důležitosti lidských práv a kulturní relativismus
Kulturní relativismus je pojem, který tvrdí, že všechny ideje, aktivity a přesvědčení jedinců nebo jedince musí být brány v potaz v kontextu kultury, ve které se vyskytují (4). Problém tudíž vzniká s praxí v rámci univerzálních lidských práv. Hlavní debata se týká toho, zda jsou lidská práva všeobecná nebo zda by měla být poměrná ke kultuře, ve které jsou aplikována. Stěžejní pro tuto esej bude Organizace spojených národů a její Všeobecná deklarace lidských práv, jelikož ty tvrdí, že lidská práva jsou univerzálně aplikovatelná. Právě v Článku 1 oné deklarace stojí, že: “Všichni lidé rodí se svobodni a sobě rovni co do důstojnosti a práv” (5, s.1). Jelikož v tomto článku není nikdo vyloučen, je jasné, že sama deklarace odporuje kulturnímu relativismu. V mnoha částech světa totiž dochází k rozdělování jedinců do hierarchických kast či skupin, které jsou často rozhodnuty už před narozením. Je tedy zřetelné, že Všeobecná deklarace lidských práv považuje lidská práva za stěžejní principy, které by měly být dodrženy po celém světě. Tuto myšlenku je možno potvrdit tím, že pokud jako členové demokratické společnosti věříme, že jedinci jsou si rovni, musíme důležitost lidských práv vnímat jako jeden z pilířů demokracie a fungující společnosti. Pokud nejsou lidská práva považována za důležitá, dochází k národnímu úpadku, a to proto, že jedinci mohou přestat dodržovat základní lidská práva, jako jsou práva na život, svobodu a osobní bezpečnost (5, s. 2).
Společnost sžitá s důležitostí lidských práv je závažná taky pro vedení států. Jak již bylo zmíněno, jedním ze základních práv je právo na život, svobodu a ochranu jedince. Pokud stát, jako orgán reprezentující své občany, vnímá významnost lidských práv, dochází k jejich zahrnutí do legislativy a vznikají zákony, které tato práva brání. I přesto, že tento přístup je přímo spojen s ideologií demokracie, je možné argumentovat, že lidská práva jsou důležitá globálně. Pokud vnímáme definici lidských práv, tak jak je zaznamenána ve Všeobecné deklaraci lidských práv, je třeba zmínit, že tento dokument pochází od Organizace spojených národů, jejíž součástí je momentálně 193 zemí světa (6). Jelikož většina zemí světa jsou členy OSN je možno tvrdit, že by tyto země měly dodržovat hlavní dokumenty této organizace, mezi které se deklarace bez pochyb řadí. V tomto případě tedy můžeme argument kulturního relativismu vyloučit a upřesnit, že důležitost lidských práv je nezpochybnitelná po celém světě."

Poznámka

Vysoká škola manažerské informatiky ekonomiky a práva, a.s.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30434
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse