Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Důležitost výuky anglického jazyka - maturitní otázka anglicky

Důležitost výuky anglického jazyka - maturitní otázka anglickyKategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka odpovídá na otázku, proč je důležité učit se anglickému jazyku. Seznamuje se způsoby jak se cizímu jazyku učit, jaké potřebujeme pomůcky, i kdy je vhodné začít. Uvádí vlastní zkušenost autorky s výukou angličtiny. Závěr se věnuje historii anglického jazyka. V textu jsou graficky zvýrazněna vybraná slova, která jsou v závěru přeložena do češtiny.

Obsah

1.
Why
2.
How
3.
What do we need for learning English?
4.
When you start
5.
Your personal experience
6.
History the origin of England language, its vocabulary
7.
Vocabulary

Úryvek

" WHY – A language is a systematic means of communication. It is the code we all use to express ourselves and communicate with others. It is highly essential to know the language for communication. In general, the most popular language is English. It is understood and spoken almost everywhere in the world.
When a person travels to another part of the world either for the sake of business or even as a tourist, the languages may differ. In these conditions, English is the language that helps people to deal with the situation. It is like a universal language.
The presence of English in the school is good, because more people leave their countries not only for the sake of business and pleasure, but also for studying.

HOW – The first stage of learning this language would be very interesting. Once you are fluent with the alphabets, slowly you can learn many words. It is always better to follow the method of reading first and then writing. You can use the picture book for this purpose. When you feel that you are familiar with the words, you can form sentences. The next step is learning the grammar of the language. And what do you need? In school or courses people use textbooks – good book must have a balanced proportion of all skills. People can go to private lessons. One can per hour will learn more than in a group. It is more expensive, but worth it. Fun method is reading book in English, but people shouldn't translate every word, which they don't understand. They can listening to the music and translate from English into other language. Other opportunity of learning english is to watch movies with subtitles, or in original version, both of these help to improve your english skill. There are websites on the Internet with people who want to write in English and improve themselves so that you can write with them. When people want to learn other language the best thing they can do is to go abroad. They can find a job there and earn money for living. It's huge opportunity to speak the language they want to learn all day. They can learn new words or improve the accent. They can work abroad as a au-pair.

WHAT – What do we need for learning English? English books, good teacher, elecktronics, Internet, records for listening, CD's with music, magazines with stories and other. But what is important? People can know how to learn and have the right motivation and goals.

WHEN YOU START – I think, thats good start in youg age, because is known, that the brain remembers more than in old age. There are plenty of tests, where you can prove the quality .

YOUR PERSONAL EXPERIENCE – I study english from the first grade, but I'm not very good in English, I know it, but I also know, that English is important for life and therefore I have been going to the course . I remember the words easily, but I can't use it in conversation and so. "

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: http://www.saching.com/Article/The-importance-of-English-Language-/3556; http://articles.smashits.com/articles/entertainment/62019/the-importance-of-the-english-language.html;http://fps.garena.com/forum/viewthread.php?tid=607517; http://www.seminarky.cz/detaily-10348.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b4a2a91d5381.zip (24 kB)
Nezabalený formát:
The_importance_of_learning_MO.doc (88 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse