Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Dülmen, Richard van: Dům a jeho lidé - obsah knihy

Dülmen, Richard van: Dům a jeho lidé - obsah knihy

Kategorie: Historie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o obsah knihy Richarda van Dülmena Dům a jeho lidé, kde je popsán život domu a rodiny v Evropě v raném novověku. Autor se věnuje stanovení struktury domácnosti, jejím druhům a běh lidského života v prostředí domu: narození - dětství - dospělost - stáří - smrt. Dalším tématem knihy je postavení ženy v rámci porovnání rodinných hodnot raného novověku s hodnotami měšťanské společnosti v 18. století. Velmi dobré na přípravu ke zkouškám z těchto oblastí: kulturní dějiny - evropské dějiny - dějiny genderu - dějiny rodiny.

Obsah

1.
Úvod
2.
Dům
a) Vývoj domů
b) Typy domů
c) Uspořádání domácnosti
d) Soužití v domě
3.
Bydlení, jídlo a oblékání
4.
Koloběh života v domácnosti
5.
Nový model rodiny v 18. století
6.
Závěr

Úryvek

"Velmi záhy se dítě muselo začít přizpůsobovat domácímu řádu. Účastnilo se práce a zábavy dospělých, ale mělo dost prostoru i pro své hry v domě i v sousedství. Vzhledem k velké zaneprázdněnosti rodičů neexistovala cílevědomá výchova, byl jim ale vštěpován křesťanský způsob života. Od dětí se především očekávalo, že budou podle svých možností pomáhat v domácnosti a rodičům v dobách nouze a stáří. Dětská práce byla důležitou součástí ekonomie celého domu. Při práci i hrách získávaly venkovské děti brzy zkušenosti se sociálními vztahy a přijímaly tak normy společnosti. V městském prostředí řemeslníků byla však oddělena vlastní práce řemeslníka od světa jeho ženy a dětí, ve městech od sebe byly celkově více odděleny světy chlapců a dívek. Pro děti bohatších měšťanů (především chlapce) se součástí výchovy začínalo stávat vzdělání, funkční systém školství však přichází až s osvícenstvím, kdy se všeobecně rozšířily hlavně základní školy.
Ani fáze přechodu z dětství do dospělosti není nějak časově omezená. V Západní Evropě byla délka mládí ovlivněna pozdními sňatky, protože až poté byli lidé plnoprávnými členy společnosti. Až do svatby žil mladý muž v domácnosti jako čeledín a podléhal pravomoci pána domu. Rozdíl mezi dospíváním chlapců a děvčat se zvětšuje s vyšší společenskou vrstvou: na venkově dospívají skoro stejně, kdežto ve šlechtických rodinách chlapci studují a cestují a dívky se připravují na roli hospodyně. Protiváhou závislého postavení mladých chlapců v domech se stávají spolky mladých. Na venkově se tyto spolky skládaly ze všech svobodných mladých mužů jedné vesnice, organizovaly každoroční oslavy všech svátků a usilovaly o to, aby každý jejich člen uzavřel sňatek v souladu s tradicemi. Ve městech měly spolky mládeže pevnější organizaci. Sdružení tovaryšů vytvářelo protiváhu k cechům a sledovalo spíše sociálně praktické cíle, studentská krajanská sdružení zase tvořilo protiváhu přílišné moci profesorů.
Vstup do dospělosti, tj. uzavření sňatku, bylo veřejnou záležitostí. Od 16. do 18. století můžeme sledovat proces „zcírkevnění sňatků“. Ještě v 16. století konstituovalo manželství uzavření manželského slibu před svědky, přičemž k církevnímu sňatku mohlo dojít až o mnoho později. S předmanželskou sexualitou si nikdo příliš hlavu nelámal, sňatek byl světskou záležitostí. V 18. století, po velkém úsilí obou církví i světské vrchnosti, už byla právoplatnost manželství vázána výhradně na církevní obřad, konaný v kostele. Předmanželská sexualita dostala pod přísný zákaz. Iniciativa k uzavření sňatku vychází od muže, který musel mít předem zajištěné prostředky k obživě rodiny. Průměrný sňatkový věk byl u mužů 27, u žen 23 let. Mladý člověk se ke sňatku rozhodoval dobrovolně, což však nevylučovalo nátlak rodičů a mohl být také najat dohazovač. Lidé se seznamovali na různých slavnostech a venkovské spolky mládeže dohlížely na mravnost tohoto počínání. Důležitější než láska či krása nevěsty byla její pracovitost, šetrnost, počestnost či výše věna. Především v řemeslnickém prostředí byla počestnost a manželský původ nevěsty důležitý – pokud otěhotněla před uzavřením církevního sňatku, mohlo to vést ke zruinování celé rodiny. Pokud došlo mezi budoucími manžely k dohodě, byl předán zásnubní dar a proběhl slib manželství. Když byla stvrzena manželská smlouva, mohl být sňatek veřejně uzavřen. Zrušit zasnoubení bylo velmi nesnadné a společností to bylo odsuzováno. V 17. století byla zavedena předmanželská zkouška, která obsahovala poučení o smyslu a úloze manželství a dotazy faráře na panenství nevěsty a možné překážky manželství. Poté se konaly trojí ohlášky sňatku, kdy byla vyzvána i širší obec, aby na možné překážky upozornila. Svatební veselí trvalo 3 dny a stejně jako u křtu či pohřbu hrála roli reprezentace rodiny, svatební hostina byla vyjádřením stavovské identity."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9023
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse