Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dunnettův test - slovensky

Dunnettův test - slovensky

Kategorie: Statistika, Technické obory - cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této práce je vysvětlit Dunnettův test pomocí analýzy rozptylu (ANOVA). Po vysvětlení definice analýzy se autor zaměřuje na její druhy. Následuje objasnění využití Dunnettova testu s uvedením vzorců a názorného schématu fungování tohoto testu. Teoretické poznatky autor aplikuje na konkrétním příkladu. Závěr patří biografii Williama Dunnetta, matematika a fyzika, podle něhož je tento test pojmenován.

Obsah

1.
Úvod
2.
Analýza rozptylu (ANOVA)
2.1
Jednofaktorová ANOVA
2.2
Vícefaktorová ANOVA
3.
Dunnettův test
3.1
Příklad
4.
Biografie Charlese Williama Dunnetta
5.
Závěr
6.
Použitá literatura

Úryvek

"1.1 Jednofaktorová ANOVA
Taktiež sa označuje názvami ako jednosmerná ANOVA (one way ANOVA), jednovariantá ANOVA (univariate ANOVA), jednoduchá ANOVA (simple ANOVA) alebo jednoklasifikačná ANOVA (single classification ANOVA).
Táto jednofaktorová ANOVA skúma vzťah medzi jednou závislou a jednou nezávislou premennou (faktorom), kde nezávislá premenná môže pozostávať z určitého počtu úrovní. Cieľom je zistiť dôležitosť rozdielov medzi priemermi skupín, to znamená, či tieto rozdiely priemerov sú štatisticky významné alebo sú iba náhodné, teda zisťujeme či medzi premennými je vzťah alebo nie. To sa robí pomocou analýzy rozptylov, ktorej podstatou je rozdelenie celkovej variability na vnútroskupinovú (vyjadruje pôsobenie náhodných činiteľov) a medziskupinovú (vyjadruje pôsobenie faktora). Keďže variabilitu meráme podľa veľkosti odchýlok, môžeme dostať kladné, ale i záporné znamienka. Preto použijeme ich druhé mocniny a na meranie variability v modeloch ANOVA teda použijeme sumu štvorcov, z čoho vyplýva, že celkovú sumu štvorcov (SSt) vypočítame ako súčet medziskupinovej (SSb) a vnútroskupinovej sumy štvorcov (SSw). To umožňuje porovnávať súčasne všetky skupiny navzájom radšej ako jednotlivo, čo predpokladá, že vzorky sú z normálneho rozdelenia.

Jednofaktorová analýza sa počíta v troch krokoch:
1. najprv vypčítame sumu štvorcov pre všetky vzorky
2. potom vypočítame sumu štvorcov vnútri skupiny SSw
3. a nakoniec vypočítame medziskupinovú sumu štvorcov SSb
Pre každý krok sú stanovené stupne voľnosti (the defrees of freedom) df, kde df je počet hodnôt, ktoré sa môžu “voľne meniť”. Tieto výpočty sa používajú vo Fisherovej štatistike na analýzu nulovej hypotézy. Nulová hypotéza nám hovorí, že neexistujú rozdiely medzi priemermi rozdielnych skupín, čo znamená, že vnútroskupinový a medziskupinový rozptyl je rovnaký.
1. Ak dij je vzorka i-tej skupiny a j-tej štatistickej jednotky, potom je celková suma štvorcov SSt je definovaná týmto vzťahom:

so stupňom voľnosti: (vzorec)
kde:
- D je počet štatistických jednotiek
- S je počet skupín
- GM je hlavný priemer, ktorý sa vypočíta
(vzorec)"

Poznámka

Seminární práce z Podnikovohospodářské fakulty v Košicích Ekonomické univerzity v Bratislavě. Práce obsahuje tabulky,schéma, výpočty a obrázek. Čistý text je cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21063
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse