Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Duševní krize a suicidální jednání

Duševní krize a suicidální jednání

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje problematice duševní krize a suicidálního jednání. Přibližuje nejprve faktory a projevy duševní krize a charakterizuje sebevraždu jako jednu z možných reakcí na ni. Dále je probírán postup psychologické intervence v duševní krizi a vymezeno sebevražedné chování a jeho rizikové faktory. Další oddíl popisuje jednání člověka se suicidálními tendencemi a nakonec jsou shromážděny statistické údaje o sebevražednosti a uvedeny možnosti prevence.

Obsah

1.
Shrnutí
2.
Úvod
3.
Duševní krize
4.
Psychologická intervence
5.
Definování sebevražedného chování
6.
Chování člověka se suicidálními tendencemi
7.
Statistické údaje a prevence
8.
Závěr

Úryvek

"III. D u š e v n í k r i z e
Duševní krize nastává, jestliže se jedinec střetne s pře¬kážkou, kterou není schopen zvládnout vlastními silami v při¬jatelném čase a navyklým způsobem. Tento stav je spojen s na¬rušením a ztrátou duševní rovnováhy, jež sama o sobě není du¬ševní chorobou ani nemocí, ačkoli může v ní vyústit, pokud nedojde k řešení. Nejčastější zdravotní potíže, které souvi¬sejí s krizí jsou depresivní stavy, tenze a rozličné tělesné příznaky nemající objektivní podklad - bolesti hlavy, zad, žaludku atd.
Lidé, kteří mají při zátěžových situacích dostatek sil, jednají racionálně a bez zbytečných odkladů a průtahů - ti většinou psychoterapeutickou podporu nepotřebují. Obvykle krizové situace řeší sami nebo s pomocí svých známých a blízkých. Je obecně dobře známo, že danému jedinci nejlépe pomůže rodinné příslušenství, jež je pevné a stabilní. Naopak
nepevná a nestabilní rodina jednotlivce destabilizuje a nechrání před vnějšími zátěžovými vlivy. Obecně lze tedy říci, že bez stabilní rodiny není stabilního jednotlivce.
Nejčastěji se na lékaře obracejí lidé, nacházející se v akutní krizi, do které se dostali po náhlé, neočekávané situaci - těžká nemoc či ztráta blízkého člověka apod. Může jít také o krizi dlouhodobou, chronickou, v níž vyústila krize akutní. K manifestaci duševní krize dochází v situacích tělesného oslabení - horečnaté infeční onemocnění, nedostatečný příjem potravy, abusus alkoholu. Velkou skupinu pacientů žijících v chronické krizi tvoří ti, kteří somatizují. Objektivní nález těchto pacientů neodpovídá subjektivníám steskům. Jde v podstatě o způsob, jímž se pacient vyrovnává s dlouhodobou zátěží, s neoptimálním způsobem života či s obavami z budoucnosti.

IV. P s y c h o l o g i c k á i n t e r v e n c e
Chceme-li člověku v duševní krizi být nějakým způsobem nápomocni, měli bychom zajistit optimální podmínky pro náš nerušený hovor. Předem počítáme s tím, že rozhovor bude trvat
3O - 60 minut. Snažíme se jednat vstřícně a jistě, pacienta přivítáme a v klidu posadíme. Závažnost stavu, v němž se pacient nachází, můžeme odečíst již z výrazu pacientovy tváře, z jeho pohybů, plynulosti řeči atd. Chováme se tak,abychom pacienta získali na vlastní stranu, tak aby získal pocit,že jsme mu plně k dispozici, a snažíme se porozumět jeho situaci. Dále jej vyzveme, aby pohovořil o tom, co ho trápí. Pacienta přerušujeme jen při značně zabíhavém projevu. Inkoherentní řeč a sled myšlenek už sami o sobě podávají obraz skutečného stavu.(2) Při prvním rozhovoru zjištujeme, zda je pacient vhodný pro krizovou intervenci. To je tehdy, je-li schopen hodnotného kontaktu a nehrozí-li suicidium. Jsou-li během rozhovoru přítomné známky duševní poruchy, předáme pacienta psychiatrovi. Pacientovi se snažíme umožnit uvolnění negativních prožitků a emocí, kterých je plný. V této situaci jsou zcela normální některé doprovodné jevy - pláč, obviňování sebe i jiných... Můžeme dokonce krátkodobě zvýšit jeho utrpení, aniž bychom se obávali, že trpícímu člověku ublížíme. Pacient si uvědomuje svízelnost situace i to, že má právo být otřesen. V samém závěru rozhovoru by měl být pacient psychicky stabilizován a my bychom měli být orientováni v jeho problematice. Pacienta propouštíme tehdy je-li zklidněn a ví, co má dělat. Pacienta objednáme k dalšímu rozhovoru a zároveň ho informujeme o možnosti se v nouzi obrátit na linku důvěry.
Již dříve zmiňovanou psychologickou intervenci se snažíme zahájit co nejdříve a to z důvodů, že člověk v krizi nesmí zůstat sám. Ke zvládnutí duševní krize bývá třeba opakovaných setkání, v průměru 3 - 6, v průběhu několika týdnů. Na počátku jsou intervaly mezi nimi kratší než ke konci. Psychologickou pomoc končíme, je-li pacient plně sta- bilizován. Cílem naší léčby je překlenutí nejhoršího období krize. Pacient by se měl orientovat v nastalé situaci, měl by pochopit okolnosti, které ke krizi vedly. Po analýze těchto problémů může najít možná východiska.
V žádném případě se nesnažíme dávat rady nebo snad dokonce rozhodovat za samotného pacienta. Pacienta necháme volně o sobě hovořit, tak aby znovu nabyl schopnosti odlišovat a viděl nová východiska. Pacient by měl být s naší pomocí spokojen. Za žádných okolností by se však neměl stát na naší pomoci závislým. Krizovou intervenci ukončujeme po dohodě s pacientem, kterého připravíme na závěr tohoto zvláštního druhu pomoci, již by měl být kompetentní poskytnout každý lékař."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24925
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse