Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dusík, fosfor, arsen, antimon

Dusík, fosfor, arsen, antimon


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Práce obecně charakterizuje prvky V.A skupiny a poté se podrobně věnuje nejdůležitějším z nich, a to dusíku, fosforu, arsenu a antimonu. Práce popisuje jejich výskyt, výrobu, vlastnoti, formy a užití. Práce je psána velice přehledně, pomocí odrážek, což usnadňuje studium.

Obsah

1.
Obecné vlastnosti
2.
Dusík
2.
1.Značka
2.
Výskyt
2.
3. Výroba
2.
4. Vlastnosti
2.
5. Formy
2.
6. Užití
3.
Fosfor
3.
1. Značka
3.
2. Výskyt
3.
Modifikace
3.
4. Výroba
3.
5. Využití
4.
Arsen
4.
1. Značka
4.
2. Výskyt
4.
3. Výroba
4.
Vlastnosti
4.
5. Modifikace
4.
6. Využití
5.
Antimo
5.
1. Značka
5.
2. Výskyt
5.
3. Výroba
5.
4. Vlastnosti
5.
Využití

Úryvek

"OBECNÉVLASTNOSTI
-5 valenčních elektronů
-až na dusík se jedná o výhradně pevné látky
-s rostoucím protonovým číslem klesá radioaktivita

DUSÍK
ZNAČKA-N
VÝSKYT-volný- ve vzduchu- nejobsáhlejší prvek
-vázaný- v organických sloučeninách
-v anorganických sloučeninách- nitráty
-celkem v 83 minerálech
VÝROBA- frakční destilací kapalného vzduchu- průmyslová výroba
-termickým rozkladem dusitanu amonného-laboratorní příprava
UCHOVÁVÁ SE- v lahvích označených zeleným pruhem
VLASTNOSTI- plyn
-tvoří násobné vazby
-bez chuti a zápachu
-bezbarvý
-lehčí než vzduch
-málo reaktivní
FORMY- N2= molekulový dusík
-velmi stálý
-tvoří trojnou vazbu
-N=atomární dusík
-vyskytuje se ve vzduchu
-reaktivní, nestabilní
VYUŽITÍ-mrazení
-hnojiva
-hašení
-výroba amoniaku"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55c357dde8d34.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Dusik_fosfor.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse