Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dvourozměrné datové soubory kvantitativních a kvalitativních znaků

Dvourozměrné datové soubory kvantitativních a kvalitativních znaků

Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, Brno

Charakteristika: Práce na základě vypočtených příkladů objasňuje podstatu dvourozměrných datových souborů kvantitativních a kvalitativních znaků. Seznamuje s výpočty kovariance, korelace, popisuje postup při testu nezávislosti dvou kvalitativních znaků a také charakterizuje Cramériův koeficient kontingence.

Obsah

1.
Dvourozměrný datový soubor kvantitativních znaků
1.1.
Příklad
2.
Dvourozměrný datový soubor kvalitativních znaků
2.1.
Příklad

Úryvek

"Na vlastních příkladech popište dvourozměrné datové soubory kvantitativních a kvalitativních znaků. Jaké informace lze z nich získat?

Na prvcích základního souboru měříme dva znaky X a Y, tyto jsou složkami náhodného vektoru (X,Y)…dvourozměrný datový soubor

Dvourozměrný datový soubor kvantitativních znaků
– hodnoty obou znaků (X a Y) jsou vyjádřeny číselně.
- tento datový soubor sestává z n dvojic hodnot xi, yi, i = 1, 2,…..,n, kde n značí rozsah datového souboru
Data se graficky znázorňují korelačním diagramem, který vyjadřuje vlastnosti dat (zejména korelace mezi X a Y náhodného vektoru (X,Y) a intenzitu této vazby).

Příklad:
Soubor známek 15 studentů. Známku, kterou získal student z ředitelské písemky je vyjádřen znakem X, známka z maturitní písemky znakem Y. Závislost mezi znaky X a Y?


[tabulka]


Data utřídíme do korelační tabulky. V políčkách uvnitř tabulky jsou simultánní četnosti, poslední řádek a poslední sloupec vyjadřuje četnosti marginální.


[tabulka]


Zpracováváme-li datový soubor, který se skládá z dvojic (xi, yi), kde i = 1,2,..n, je třeba nejdříve vypočítat charakteristiky NVX a NVY – výběrové průměry x a y
- výběrové rozptyly sX2 a sY

Hodnoty těchto charakteristik jsou bodovými odhady charakteristik náhodných veličin X a Y v základním souboru.
x = 2,467, sX = 1,06
y = 3,067, sY = 1,22

Z výběrových průměrů lze vyvodit závěr – prospěch studentů u ředitelské písemky je lepší než u maturitní písemky.
Známky studentů u ředitelské písemky jsou méně rozptýleny kolem výběrového průměru známek u ředitelské písemky než známky studentů u maturitní písemky kolem průměru známek z maturitní písemky.

Dále se zjišťuje vzájemná lineární vazba mezi složkami náhodného vektoru a to za pomoci výběrové kovariance CXY a výběrového koeficientu korelace rXY.
Jestliže se CXY = 0, znamená to, že X a Y jsou nekorelované, není mezi nimi lineární závislost.
To ovšem nevylučuje fakt, že mezi nimi může existovat závislost jiná.
Jestliže CXY ≠ 0, pak X a Y v datovém souboru jsou korelované, je mezi nimi lineární vazba.
K upřesnění velikosti této vazby slouží právě výběrový koeficient korelace rXY.
Pokud tento výběrový koeficient korelace je kladný (rXY > 0), pak jsou NVX a NVY kladně korelovány – když jedna veličina roste, 2. veličina taky roste.
Pokud vyjde koeficient korelace záporně (rXY < 0), znamená to, že náhodné veličiny X a Y jsou záporně korelovány – když 1 veličina roste, 2. veličina klesá.
Podle absolutní hodnoty koeficientu korelace se vyjadřuje velikost stochastické lineární závislosti jako slabá, průměrná, silná nebo přesně lineární."

Poznámka

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, teorie k zápočtu z předmětu Statistické metody a analýza rizika. Práce je ve formátu Adobe Acrobat (*.pdf). Obsahuje několik výpočtů a tabulek, rozsah čistého textu je cca 2 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22129
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse