Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dynamika hmotného bodu

Dynamika hmotného boduKategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o., Orlová - Lutyně

Charakteristika: Práce je zaměřena na téma Dynamika hmotného bodu. Práce obsahuje například interakci těles, první Newtonův pohybový zákon, hybnost tělesa, třetí Newtonův pohybový zákon, smykové tření, Galileiho mechanický princip relativity a jeho důsledky, setrvačné síly.

Obsah

1.Interakce těles
1.1.
Izolované těleso a jeho model
1.2.
Inerciální a neinerciální vztažná soustava
2.
První Newtonův pohybový zákon
2.1.
Setrvačnost tělesa
3.
Hybnost tělesa
3.1.
Druhý Newtonův pohybový zákon
3.2.
Vyjedření síly
3.3.
Změna hybnosti a impulz síly
4.
Třetí Newtonův pohybový zákon
5.
Izolovaná soustava těles
5.1.
Zákon zachování hybnosti
5.2.
Zákon zachování hmotnosti
6.
Smykové tření
6.1.
Valivý odpor
7.
Galileiho mechanický princip relativity a jeho důsledky
8.
Setrvačné síly
8.1.
Otačející se vztažná soustava
8.2.
Síla odstředivá
8.3.
Síla dostředivá

Úryvek

" Dynamika hmotného bodu
Dynamika:
• Studuje příčiny pohybu těles a příčiny změn jejich pohybového stavu
• Zkoumá proč a za jakých podmínek se tělesa pohybují
Hmotný bod
• je myšlený bodový objekt, který má hmotnost, ale nemá rozměry
• nahrazujeme jím těleso, pokud jeho rozměry jsou zanedbatelné vzhledem k uvažovaným vzdálenostem pohybu, hmotný bod se umísťuje do těžiště tělesa, má jeho hmotnost
• používáme ho pro zjednodušení.

Síla:
• je vektorová veličina, která charakterizuje vzájemné působení těles
• vzájemné působení těles= interakce se projevuje:
1. při vzájemném dotyku těles
2. prostřednictvím silových polí
• síly jsou vyvolány vzájemným působením hmotných objektů"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca dvou stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5654925c5575a.zip (88 kB)
Nezabalený formát:
Dynamika_hmotneho_bodu.doc (154 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse