Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dynamo naprázdno

Dynamo naprázdno


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce měří a za pomoci tabulky dokládá charakteristiku derivačního dynama a dynam s cizím buzením.

Obsah

1.
Zadání
2.
Schéma zapojení
3.
Postup měření
4.
Tabulka hodnot
5.
Závěr

Úryvek

“postup měření :

Pro měření budeme potřebovat řádně připravené a prověřené přístroje,které zapojíme dle zadání k dynamu buď jako derivační nebo s cizím buzením . Po překontrolování zapojení nastavujeme na mA zadané hodnoty vzestupně a při tomto nastavování pečlivě odečítáme hodnoty na Voltmetru a zapisujeme je k pozdějšímu zpracování . Při dosažení maximální hodnoty proudu opakujeme měření v opačném směru . Tj. směrem dolu . U měření s cizím buzení provádíme stejný postup a konečné hodnoty vypočtené z konstanty přístroje a odečtených dílků vyneseme na milimetrový papír jako závisle proměnnou U a nezávisle proměnnou Ib . Z vytvořených grafů zjistíme při jmenovitém napětí budící proud pro obě´“

Poznámka

Práce obsahuje schémata a tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46adf5db18d8d.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Dynamo_naprazdno.doc (104 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse