Dyslexie

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje s definicí pojmu dyslexie, jejími projevy a postupy, které se využívají při práci s dyslektickými dětmi. Předkládá konkrétní příběh dyslektické dívky a jejích problémů při studiu a na závěr shrnuje faktory působící na zapojení dyslektiků do kolektivu.

Obsah

1.
Dyslexie
2.
Projevy dyslexie
3.
Péče o děti se specifickými poruchami učení
4.
Dokonalé čtení
5.
Nároky na dyslektické děti
6.
Příklad z praxe
7.
Faktory působící na dyslektické děti
8.
Zdroje

Úryvek

"Jakým způsobem se tedy dyslektici projevují? Mezi nejčastější obtíže patří:
• obtížné rozlišování tvarů písmen
• snížená schopnost spojovat psanou a zvukovou podobu hlásky
• obtíže v rozlišování tvarově podobných písmen (m - n)
• nerozlišování hlásek zvukově si blízkých (g - k, v - f)
• obtíže v měkčení
• nedodržování správného pořadí písmen ve slabice, či slově (klika - kilka)
• vynechávání písmen, slabik ve slovech
• zrcadlové nebo obrácené psaní písmen (d = p, M = W) zrcadlové nebo
• domýšlení si koncovky slova dle jeho správně přečteného začátku
• nedodržování délek samohlásek
• neschopnost čtení s intonací
• nesprávné čtení předložkových vazeb
• nepochopení obsahu čteného textu
• dvojí čtení: žák nejprve čte slovo, slabiku či jeho část šeptem pro sebe, pak teprve vyslovuje nahlas.
Péče o děti s SPU je v České republice na velmi dobré úrovni. A to nejenom díky existenci specializovaných tříd, ale i zásluhou poměrně propracované integrace do běžných tříd základních škol. Tato stabilizovaná situace nastala podle názoru Zdeňky Michalové zhruba už v 80. letech. „V roce 1986 byl vydán metodický návod k hodnocení i klasifikaci a pokročilo množství výzkumných prací zabývajících se i sociálními důsledky specifických vývojových poruch učení. Problémem však stále zůstává péče o žáky, u nichž vliv dyslexie (dysgrafie, dysortografie) přetrvává též ve starším školním věku.“ V 90. letech došlo k výraznému posunu kupředu, neboť bylo stanoveno, že specializované třídy mohou vznikat i na druhém stupni základních škol, předpisy také doporučovaly určité zohlednění dyslektiků na středních školách. V současnosti se vzdělávání dětí s dyslexií řídí Směrnicí k integraci jedinců se specifickými vzdělávacími potřebami a podle Metodického pokynu pro práci s jedinci s poruchami učení a chování. Veškeré snažení směřuje k tomu, aby byla vytvořena taková vzdělávací soustava, v níž by dítě se specifickou poruchou učení (a samozřejmě i jinak handicapovaní jedinci) nikterak netrpělo v důsledku svého postižení, ale naopak, aby se mohlo plně osobnostně rozvinout. K nejčastějším opatřením patří částečná redukce učiva, poskytnutí delšího času na vypracování úkolů, používání speciálních pomůcek (např. počítač).

K dokonalému čtení je zapotřebí zvládnout dvě dovednosti: fonetickou (schopnost vyslovovat neznámá slova); rozvoj schopnosti představit si jednotlivé části i celé slovo. Podle Serfonteina je důležité, když dítě slyší slovo, aby bylo schopno si současně vybavit i jeho vizuální podobu. To je však něco, v čem nejsou dyslektické děti příliš úspěšné. A proč tedy vlastně potřebují děti se SPU (v našem případě konkrétně s dyslexií) individuální přístup? „Dyslektické děti potřebují minimálně dvakrát více času k přečtení zadaných úloh než žák bez této poruchy.“ Jak už jsem napsala, dyslexie není porucha, která by přímo souvisela či ovlivňovala intelektuální schopnosti jedince. To tedy v praxi znamená, že máme-li před sebou dítě-dyslektika, je to dítě, které je schopno zvládnout tytéž zadané úkoly jako jeho vrstevníci. Jenže v případě dyslektika musíme takzvaně použít jiných cest k témuž cíli.
Dyslektické děti (samozřejmě záleží na stupni dyslexie) mohou velmi úspěšně fungovat v „normálních“ nespecializovaných třídách. Jejich přítomnost však bude vyžadovat ze strany pedagoga volbu odlišnějších metod, zvláštní přístup než u jiných žáků. Ale žádné z těchto opatření nutně nikterak nemusí vézt k narušení kvality vzdělání a vzdělávání.
Dovolil bych si uvézt příklad z praxe: žákyně – dyslektička P. začala chodit na základní školu v druhé polovině 80. let, tedy v době, kdy se o dyslexii začalo mluvit a dostávala se pozvolna do širšího povědomí. Přes počáteční boje v první třídě se její matce podařilo udržet ji v na základní škole (na škole neexistovala žádná specializovaná třída pro dyslektiky, ani žádná vyrovnávací; učitelé podávali návrhy, aby žákyně byla přemístěna do zvláštní školy). Ve třídě P. patřila k průměrným žákům, sice trochu živějším, ale žádné větší problémy s ní nebyly. Pravidelně docházela do poradny, doma se s ní učili její rodiče. Ze strany spolužáků se s posměchem nesetkávala."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22295
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse