Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > E-business, elektronické podnikání

E-business, elektronické podnikání


Kategorie: Podniková ekonomika, Internet

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Hlavním tématem práce je elektronické podnikání. V úvodu se autor zabývá vývojem informatiky. Dále se věnuje principům řešení elektronického obchodu. Závěr pojednává o funkcionalitě e-businessu a příkladech řešení jednotlivých částí. Zde naleznete předchozí díl Business Inteligence nebo následující část práce - Řízení dodavatelských řetězců.

Obsah

1.
Etapy vývoje informatiky
1.1
Primární zaměření
1.2
Důraz na inter-organizační systémy
1.3
Vytváření společných obchodních komunit
2.
Principy řešení e-business
2.1
Přístup s využitím EDI
2.2
Přístup s využitím jazyka XML
3.
Funkcionalita e-business, příklady řešení
3.1
Příklady služeb elektronického obchodu B2C
3.2
Efekty elektronického obchodování
3.3
Elektronické zásobování
3.4
Elektronické tržiště.

Úryvek

„Business-to-Business (B2B) – obch. vztahy se elektronicky realizují 2 podniky, resp. právními subjekty, na bázi výměny strukturovaných dat (objednávky, potvrzení, faktury,…)
Business-to-Customer (B2C) – obch. vztahy mezi podnikem a konečným spotřebitelem, realizované webovými aplikacemi, virtuálními obchody na Internetu,…
Business-to-Resell (B2R) – obch. vztahy mezi podnikem a obch. zástupcem; na bázi výměny strukturovaných údajů
Business-to-Government (B2G) – vztahy mezi podnikem a státní správou na bázi výměny strukturovaných dat
Business-to-Employee (B2E) – vztahy mezi podnikem a zaměstnancem; před. na bázi interních webových aplikací a intranetu

Principy řešení e-business
Přístup s využitím EDI
EDI = způsob výměny strukturovaných dat na základě dohodnutých standardů zpráv mezi IS jednotlivých obch. partnerů pomocí el. prostředků. Musí se odehrávat na základě dohodnutých EDI standardů:
datové prvky – všechny zákl. údaje obsažené v dokumentu
segment – logické seskupení datových prvků do vyššího celku (popis zboží, adresa zákazníka)
zpráva – druh EDI komunikace pro zajištění požadované obch. fce (fakturování, zasílání objednávky)
fční skupiny – souhrn všech zpráv stejného typu (všechny objednávky podniku)
výměna – zákl. jednotka (obálka) komunikace EDI mezi obch. partnery; obsahuje logickou strukturu zpráv a fčních skupin

Přístup s využitím jazyka XML
XML = nový tzv. značkovací jazyk obecný prostředek komunikace (univerzální formát).
možnosti XML:
definování obch. procesů + zprávy a obsahy
registrace a vyvolávání sledu obch. procesu + výměna zpráv
definování profilu obch. společnosti
definování dohody mezi obch. partnery
jednotná transportní vrstva pro obch. data a dokumenty

Funkcionalita e-business, příklady řešení
Příklady služeb el. obchodu B2C
inzerce a speciální nabídky zboží
el. katalogy + vyhledávací služby
prezentace zboží fotografiemi i jinými vizualizačními prostředky
poskytování odpovědí na dotazy zákazníka, řešení problému e-mailem, diskuzní skupiny, nabídka odpovědí na FAQ
výběr a uložení zboží podle nabídky do virtuálního nákupního košíku, rezervace
platby el. cestou pomocí kreditních karet, el. šeků, digitální hotovosti, mikroplatbami

Efekty el. obchodování
vyšší výnosy – individuální nabídka, dostupnost 365 x 24 x 7
nové komunikační kanály a trhy
lepší a efektivnější kontakty se zákazníky
snížení nákladů (na prodej, MTG, režijních)
lepší využití zdrojů – vyšší obrátka zásob, snížení skladovacích a prodejních prostor
vyšší kvalita obchodu – kvalitnější služby zákazníkům, kvalitnější plánování poptávky, řízení objednávek a celého dodavatelského řetězce, kvalitní podmínky pro působení v celosvět. měřítku“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_pekx0054.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Business_inteligence.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse