E-govermentKategorie: Právo, Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na E-goverment. Popisuje i Egona.

Obsah

1.
Vysvětlení e-govermentu
2.
Druhy a zákony podle, kterých se řídí

Úryvek

"Pojmem eGovernment se označuje možnost komunikace s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě a veškeré procesy s tím související, zejména tvorba příslušné legislativy a přechod úřadů na elektronickou verzi vedení agendy. V širším pojetí lze pojem e-Government považovat za synonymum spojení „elektronizace veřejné správy“. eGovernment je plně v kompetenci Ministerstva vnitra České republiky. Jeho cílem je především usnadnit styk veřejnosti s úřady, zejména z hlediska úspory času, ať už se to týká občanů nebo podnikatelů. Měl by také zajistit větší efektivitu fungování úřadů a tím (teoreticky) ušetřit finance potřebné na výplatu později zbytečných úředníků. Další peníze, jak na straně veřejnosti, tak na straně úřadů, ušetří i zmiňovaná možnost uchovávání veškeré agendy pouze v elektronické podobě.
Zákon o eGovernmentu například.
• Zákon č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Tento zákon je někdy nazýván zákonem o eGovernmentu nebo eGovernment Act a nabyl účinnosti 1. července 2009.
• Zákon č.301/2008 Sb., doprovodný zákon k zákonu č.300/2008 Sb, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech aautorizované konverzi dokumentů.
• Zákon č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy tento zákon rámcově vymezuje například vydávání výpisů na kontaktních místech veřejné správy Czech POINTech.
Zákon č.300/2008 Sb. se zabývá datovými schránkami ať už FO, PO, orgánů veřejné správy, samosprávních územních celků. Dále, kdo má oprávněný přístup k datovým schránkám, jak se zpřístupňuje, znepřístupňuje a ruší datová schránka. Podrobně upravuje informace o konverzi, postup při provádění a evidence konverze.
Symboly eGovernmentu
eGon
Implementace eGovernmentu je dlouhodobý proces, který by měl být ve svém dalším rozvoji technologicky a personálně zajišťován prostřednictvím tzv. eGON center jak na krajských úřadech, tak v obcích s rozšířenou působností. Centrum zahrnuje technologické centrum, administrativní centrum a vzdělávací centrum."

Poznámka

UPCE, Práce obsahuje dva malé obrázky Egona a Klaudie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x537a2446d48d0.zip (29 kB)
Nezabalený formát:
E_goverment.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse