E-marketing

Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci, která představuje internet a možnosti jeho využití v marketingu. Vysvětleny jsou některé základní pojmy, funkce, práva spojená s provozováním internet a další užitečné informace, jak z internetu vytěžit pro podnikání co nejvív. Materiál je vhodný pro 4. ročník VŠB - EKF Ostrava na předmět E-marketing.

Obsah

Internet – základní charakteristiky
1.1
Služby nabízené internetem
1.2
Legislativa spojená s internetem
1.3
Fáze přijímání internetu v podniku
1.4
Internet jako zdroj informací
1.4.1
Druhy informací
1.4.2
Informace na internetu
1.5
Sekundární marketingový výzkum
1.6
Internetová adresa
1.7
Umístění WWW stránek podnikatelského subjektu
1.8
Náklady na tvorbu a udržování webové prezentace podnikatelského subjektu
1.9
Obsah webové prezentace podnikatelského subjektu
1.10
Grafické provedení
1.11
Internetové katalogy a indexéry
1.12
Měření návštěvnosti WWW severů
1.13
Reklama na WWW stránkách
1.13.1
Reklamní proužky
1.13.2
Náklady související s proužkovou reklamou
1.13.3
Cílové skupiny pro proužkovou reklamu
1.13.4
Měření účinnosti reklamních proužků
1.13.5
Výhody a nevýhody proužkové reklamy
1.13.6
Rozhodování o výběru média pro reklamu
1.14
E-mailová reklama
1.14.1
Obecná pravidla pro e-mailovou komunikaci
1.14.2
Typy reklamních e-mailů
1.14.3
E-mailová kampaň
1.14.4
Náklady související s e-mailovou reklamou
1.14.5
Účinnost e-mailové kampaně
1.14.6
Výhody a nevýhody e-mailové kampaně
1.15
Podpora prodeje směrem ke spotřebitelům
1.16
Podpora prodeje směrem k obchodním článkům
1.17
Vztahy s tiskem
1.17.1
Tiskové zprávy na WWW stránkách podnikatelských subjektů
1.17.2
Zasílání tiskových zpráv e-mailem
1.18
Publicita produktu
1.19
Podniková komunikace

Úryvek

"1.2 Legislativa spojená s internetem

Soudní znalec a právní expert přes informatiku, Doc. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., ve svých přednáškách uvádí, že internet sám právně neexistuje, tzn. že internet není žádná existující osoba v právním slova smyslu, tudíž nemůže nabývat práv a závazků. Internet je množina jednotlivých subjektů práva, kterými jsou např. množina serverů, provozovatelů, sítí, kabelů.
Internet není osoba, ale jako jev existuje, můžeme proto definovat jednotlivé účastníky právních vztahů, které na internetu vznikají. Z toho vyplývá, že nelze říci, že by na internetu neplatil právní řád. Vzhledem k tomu, že skutečnosti, které se v souvislosti s internetem vyskytují, jsou nové, dochází k tomu, že mnohdy neexistuje právní úprava, která by danou situaci řešila, neboť nikdo nepočítal s tím, že něco takového může nastat. Na internet se vztahují platné právní normy, ale v mnohých momentech záležitosti související s internetem stojí mimo právo, protože se jimi právo ještě nezabývalo.
Komplikace se vyskytují zejména v té souvislosti, že internet má globální charakter. Naproti tomu právo vyznává princip teritoriality a až na výjimky právní úprava platí na daném místě. Pohybujeme-li se tedy na internetu, je velmi těžké rozpoznat, kde vlastně jsme a podle jakého národního práva se v tu chvíli právní vztah vytváří.
V souvislosti s internetem není potřeba vytvářet nové právní normy, je pouze nutné zkoumat stávající právní normy, z hlediska toho, jakým způsobem se vypořádají s internetem a s moderními informačními technologiemi. Stejný problém řeší rovněž Evropská Unie a ostatní svět. V USA se v rámci této problematiky dostali dále a v jejich zákonech se objevují ustanovení, která reflektují na internet. V právu EU se ustanovení řešící internet objevuje sporadicky v tzv. doporučeních a direktivách Evropských společenství Rady Evropy. Některé z nich jsou už tak propracovány, že lze podle nich vytvářet národní legislativu.
Největší legislativní problémy související s internetem:
- autorská práva,
- ochrana osobních údajů,
- informační kriminalita,
- elektronický obchod,
- ostatní (jména domén, cla a daně, spamming, …).

Autorská práva – v souvislosti s tím, že internet je považován částí uživatelů za věc svobodnou a princip volnosti a demokracie je pro internet dosti charakteristický, dochází v oblasti autorských práv k masivnímu porušování, protože je obecným zvykem, že co se objeví na internetu se stáhne, předělá, okopíruje, atd. Je potřeba si uvědomit, že autorský zákon č. 121/2000 Sb. platí i na internetu, tzn. že není možné zasahovat do děl bez souhlasu jejich autorů, není možné je šířit. Ochrana autorských práv je projev výsostné demokracie ve vztahu k autorům a jejich právu.
Ochrana osobních údajů – vychází rovněž z principu volnosti na internetu. Dochází zde často k porušování práv na ochranu osobnosti, které vycházejí z Občanského zákoníku (např. ochrana proti zneužití jména, zveřejnění fotografie). Je to dáno především informačními možnostmi internetu, na druhé straně je ovšem problém rovněž v tom, že uživatelé internetu ochotně sami sdělují informace o sobě, v podstatě komukoli, vyplňováním různých anket a dotazníků. Obě strany, jak provozovatelé, tak uživatelé, by se měli řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
Informační kriminalita – internet je na rozdíl od dopisů schopen velmi rychle, snadno a masově rozšiřovat informace, které mohou být v rozporu se zákonem. Mohou to být texty a informace o rasové nesnášenlivosti, hnutí potlačující lidská práva atd. Vážnější situace může nastat, pokud dojde k modifikaci nebo zneužití určitých informací např. o kapitálovém trhu, na základě kterého může dojít ke špatnému obchodu a způsobení několikamiliónových škod klientovi. Zjistit v tuto chvíli odpovědnost bude velmi náročné.
Elektronický obchod – hlavními překážkami je přístup pozitivistického práva a otázka bezpečnosti a ochrany dat, což je spíše problém technologický.
Mezinárodní komise OSN pro světový obchod UNCITRAL vydala vzorový zákon o elek tronickém obchodu, podle kterého jsou vytvářeny jednotlivé národní zákony, které říkají, že elektronická dokumentace  papírové dokumentaci, co je to digitální podpis, atd."

Poznámka

Práce potřebuje nově udělat grafické členění textu, protože v tuto chvíli je velmi, velmi nepřehledné. Součástí práce jsou schémata a atabulky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8365
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse