Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Eduka s.r.o. - hodnocení firmy

Eduka s.r.o. - hodnocení firmy

Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Olomouc

Charakteristika: Tato práce se věnuje hodnocení firmy Eduka s.r.o. V úvodu krátce definuje kritéria hodnocení, a uvádí profil společnosti. Analyzuje obchodní strategii, dlouhodobé záměry podniku, i střednědobé a krátkodobé plány firmy. Zabývá se SWOT analýzou. Příloha obsahuje grafické znázornění výsledků analýzy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Profil společnosti
3.
Obchodní strategie firmy
4.
Dlouhodobé záměry firmy
5.
Střednědobé a krátkodobé plány
6.
SWOT analýza
7.
Zhodnocení výsledků

Úryvek

"3. OBCHODNÍ STRATEGIE FIRMY
Vůči obchodním partnerům dodržuje firma dlouhodobě strategii, kterou je možno shrnout do základních tezí:
▪Práce je prováděna v maximální možné kvalitě a komplexně dle požadavků klienta. Na všechny poskytované služby a zboží firma poskytuje nadstandardní záruky.
▪Důsledně dodržujeme vztahy sjednané ve smlouvě o dílo s konkrétním přístupem k požadavkům klienta. Všechny ustanovení sjednaná ve smlouvě firma beze zbytku dodržuje. Respektuje s obchodním partnerem sjednané podmínky i pokud nejsou přesně vymezeny ve smlouvě. V zastoupení za naše klienty vystupujeme při jednání se správcem daně, na okresní správě sociálního zabezpečení, apod.
Stabilita firmy a solidní jednání je základní jistotou našeho zákazníka. Veškerá plnění poskytovaná firmou musí fungovat správně a včasně. Firma plní své závazky beze zbytku a ve sjednaných termínech, a to samé očekává od obchodních partnerů. Veškeré případné odchylky od smluv jsou předem jasně a včas projednávány a řešeny dodatky, přičemž průběžné dohody jsou vždy respektovány.

4. DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY FIRMY
Klientovi nabízet vždy komplexní služby zajišťující splnění jejich požadavků a všech zákonných norem ve vysoké kvalitě a v odpovídajících termínech. Pravidelným přezkoumáváním zpracovaných dat dosahovat kvalitních a přesných výstupů. Ve školící činnosti a v pohostinství dosahovat trvalého zlepšování a efektivnosti nastavených procesů. Prosazení se na trhu rekvalifikací, a další rozšíření poskytovaných školících služeb.
Veškeré činnosti vykonávat v souladu s požadavky platných legislativních předpisů, obecně závazných předpisů, norem, jiných dalších požadavků státní správy včetně požadavků klienta.
5. STŘEDNĚDOBÉ A KRÁTKODOBÉ PLÁNY
-Získat a udržet náročné zákazníky s důrazem na zlepšováním procesů poskytovaných služeb.
-Růst tržního podílu, zvýšení stability školicího střediska, zefektivnění fungování restaurace, především organizační struktury a pracovního týmu. Snaha firmy být přitažlivou pro schopné a kvalifikované pracovníky vytvořením nadstandardních podmínek.
-Posílení vědomí odpovědnosti zaměstnanců a jejich užší zapojení do aktivit společnosti. Posilovat jejich chuť do vlastní seberealizace, vzdělávání a zvyšováním kvalifikace.
-Analyzovat rizika a zamezit vzniku pracovních úrazů v důsledku porušení předpisů ze strany zaměstnavatele a zaměstnanců. Cílem je docílit, aby zaměstnanci firmy nepřipustili porušování bezpečnostních předpisů při práci jak u spolupracovníků tak i u třetích osob.
-Zlepšit komunikaci s místním obecním úřadem a jeho představiteli.

6. SWOT ANALÝZA
Analýza silných a slabých stránek je rozbor současného (vnitřního) stavu naší společnosti, tzn. vychází z minulosti a současnosti. Zatímco analýza potenciálních příležitostí a hrozeb je rozborem možného budoucího stavu.
VIZ: PŘÍLOHA 1
SWOT analýza spočívá v rozboru a hodnocení 4 hlavních částí: silných (strenghts) a slabých (weaknesses) stránek zkoumané osoby, z potenciální příležitosti (opportunities) a hrozby (threats) spojené s profilovanou osobou. Díky ní dokážeme komplexně vyhodnotit potenciál, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. SWOT je součástí našeho strategického plánování. Podstata celé analýzy spočívá v zamyšlení se a v nalezení co možná nejvíce charakteristik a příkladů v rámci každé skupiny a jejich vzájemné porovnání.
Cílem jsem si vytyčila zpracovat schéma SWOT analýzy naší firmy tak, abychom byli plně schopni předcházet rizikům, využít naplno náš potenciál, odstranit nedostatky a zároveň abychom byli schopni včas podchytit případné příležitosti.
V rámci zpracované SWOT analýzy dále prosazovat jednání, které povede k cílenému budování a prohlubování silných stránek, a zároveň potlačování slabých stránek, které by mohli v budoucnu ohrozit dosažení našich vytyčených cílů."

Poznámka

Práce se obsahuje 2 soubory, MS Word (*doc) a MS Excel (*xls).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15157
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse