Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Edukace žáka s narušením vnímání barvocitu - diplomová práce

Edukace žáka s narušením vnímání barvocitu - diplomová práce

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Diplomová práce se zabývá edukací a integrací zrakově postižených dětí do základních škol. V práci jsou vymezeny základní pojmy a vztahy edukace, edukační procesy a profil edukace žáka ve školní třídě. Rozebírá vývoj pubescentů, vývoj zrakového vnímání, nejběžnější zrakové vady u žáků 2. stupně základních škol a vliv zrakového postižení na vývoj osobnosti. Je zde uveden význam integrace a důležitost rodiny zrakově postiženého žáka. Na závěr je analýza případové studie žáka s porušením barvocitu a výzkumné šetření podmínek integrace zrakově postižených dětí do základních škol v mělnickém regionu.

Obsah

Úvod
1.
Edukace
1.
1 Pedagogika jako věda o edukaci
1.
2 Terminologie pedagogiky
1.
3 Edukační realita - základní pojmy a vztahy
1.
4 Edukační procesy v kontextu společnosti
1.
5 Žák jako subjekt edukace
1.
6 Profil edukace ve školní třídě
2.
Vývojové aspekty žáka staršího školního věku
2.
1 Vývoj obecně
2.
2 Pubescence
2.
3 Tělesný vývoj
2.
4 Vývoj inteligence
2.
5 Vývoj zrakového vnímání
3.
Vady zraku u žáků 2. stupně základní školy
3.
1 Hlediska skupin zrakových poruch
3.
2 Nejběžnější zrakové vady u žáků
3.
2. 1 Šilhavost
3.
2. 2 Tupozrakost
3.
2. 3 Zraková ostrost
3.
2. 4 Dalekozrakost
3.
2. 5 Krátkozrakost
3.
2. 6 Astigmatismus
3.
2. 7 Oční alergie
4.
Integrace
4.
1 Vymezení pojmu obecně
4.
2 Formy integrace
4.
3 Integrace zrakově postižených žáků
5.
Analýza případové studie
6.
Výzkumné šetření v mělnickém regionu
6.
1 Cíl, hypotézy a metody výzkumného projektu
6.
2 Charakteristika mělnického regionu
6.
3 Charakteristika výzkumného vzorku
6.
4 Analýza výsledků výzkumného šetření
6.
5 Závěr šetření
Závěr

Úryvek

"5. ANALÝZA PŘÍPADOVÉ STUDIE

Jako případovou studii jsem si vybrala konkrétní příklad z mé praxe zrakově postiženého žáka Pavla (jméno je změněné), který navštěvoval základní školu od 1. třídy. V letech 2002 - 2007 (od 5. do 9. tř.) jsem byla jeho třídní učitelkou.
Pavel měl zrakové postižení (zrakové funkce byly v pásmu slabozrakosti):
Achromatopsie - vidění v odstínech šedi. Vzhledem k porušenému barvocitu nerozlišoval modrou a zelenou barvu.
Astigmatismus - pokřivený(zdeformovaný) obraz.
Nystagmus - rytmické pohyby očí.
Pavel byl integrován do běžné třídy základní školy po celou dobu povinné školní docházky. Byl integrován v oblasti zrakového postižení, dyslexie a dysortografie. Po celou dobu byl Pavel v péči speciální pedagogické pracovnice z SPC, která pomáhala řešit případné problémy související s jeho zrakovou vadou a integrovanou výukou ve spojení jak s jeho rodinou, tak s třídní učitelkou a ředitelstvím školy.
Výhodou pro Pavla bylo to, že nastoupil do 1. třídy se stejnými dětmi, se kterými chodil do mateřské školy. Děti se dobře znaly, byly na sebe navzájem zvyklé a s Pavlovým postižením byly seznámeny a tolerovaly jej. Hodně mu pomáhaly v orientaci ve třídě i ve škole. Od 5. do 9. třídy byly v jiné budově a ani zde se jejich vztah nijak nezměnil. Problém nastal v 6. třídě, kdy z kmenových obcí nastoupily k Pavlovi do třídy děti nové, které jej neznaly. I když jsem jim vysvětlila Pavlovu situaci, tak se našlo pár jedinců (dominantních chlapců), kteří jeho zrakové postižení netolerovali a občas se mu posmívali. Pavel však tuto situaci zvládl perfektně a byl jak se říká „nad věcí“.
Od začátku školní docházky Pavel udělal velký pokrok. Hlavně díky pravidelné péči doma se postupně zapojoval do kolektivu dětí a byl schopen pracovat s dobrými výsledky. Nosil speciální dioptrické brýle s tmavším zakalením, aby nebyl oslňován. Ve třídě měl speciální lavici se sklopnou deskou. Při psaní a čtení se projevovaly u Pavla potíže související s dyslexií a dysortografií. Texty z učebnic jsem mu zvětšovala na kopírovacím stroji a objednávala jsem mu speciální sešity s větší šířkou řádků, které mu velice vyhovovaly. Učila jsem Pavla po celých 5 let zeměpis. Mapy jsem mu též zvětšovala pro potřebu ve škole i doma a pomáhala mu s orientací na mapě. Ve třídě s ním bylo celkem 32 žáků. Přes mé návrhy na snížení počtu žáků vzhledem k Pavlovi nebyla však třída nikdy rozdělena.
Zhoršení zrakové ostrosti u Pavla bylo způsobeno vrozenou vadou sítnice, která vede ke vzniku bezděčného kmitání očí, poruše barvocitu a silné světloplachosti. Oslňovalo ho i běžné světlo, proto nosil ve škole, doma i venku tmavé brýle. Dávala jsem každoročně požadavek na zakoupení tmavých rolet do třídy, ale škola neměla dost finančních prostředků. Proto jsem do třídy pořídila alespoň závěsy na okna, které denní světlo alespoň trochu tlumily. V těchto podmínkách bylo těžké Pavla motivovat ke zrakové práci, protože při oslnění se stával téměř nevidomým.
Materiální problémy školy i zřizovatele souvisely s povodněmi v roce 2002, které napáchaly obrovské škody. Byla zasažena velká část obce a s ní zatopeny i budovy 1. a 2. stupně základní školy.
Pavel byl milý, klidný, vstřícný a slušný chlapec, spíše ostýchavý. Snažil se pracovat samostatně. Byl velice ochotný. Jeho pracovní tempo převládalo pomalejší. Často odmítal pomoc a zápisy do sešitů dělal velice rychle, což se projevovalo v úpravě písma. Pracoval společně se třídou, plnil stejné úkoly jako ostatní žáci, chtěl odvádět co nejlepší výkon. V hodinách jsem se snažila dodržovat pravidla zrakové hygieny - střídání zrakové práce do blízka a do dálky. Pavel měl v mých hodinách také dostatek pohybu - chodil k velké mapě, která byla umístěna na tabuli (orientace v prostoru a udržování rovnováhy). Tolerovala jsem jeho písemný projev a poskytovala mu více času na vypracování úkolů i k ústní odpovědi. Při hodnocení jsem brala v úvahu specifickou chybovost. Za dobrý výkon jsem jej často chválila a povzbuzovala."

Poznámka

Diplomová práce z Univerzity Jana Ámose Komenského v Praze. Součástí textu jsou grafy, obrázky a tabulky. Čistý text cca 35 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23118
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse