Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Egytské pyramidy

Egytské pyramidy

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Třebíč, Třebíč

Charakteristika: Práce v přehledném, souvislém textu, doprovázeném fotografiemi popisuje historii, funkci a stavbu egyptských pyramid. Podrobnější popis je věnován Gíze a třem nejznámějším pyramidám: Chufevově, Chafreově a Menkaréově.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pyramidy v Gíze
3.
Co je to Pyramida?
4.
Funkce pyramid
5.
Stavba pyramid
6.
Gíza
7.
Chufuvova pyramida
8.
Chafreova pyramida
9.
Menkaurova pyramida
10.
Závěr

Úryvek

“1.3 Gíza

Tři pyramidy v Gíze, které pocházejí ze 4. dynastie, se začnou rýsovat, jakmile projdeme káhirským předměstím a pokračujeme jihozápadním směrem podél Šari‘ alAhrám (Třída pyramid). Dějiny této lokality jsou však mnohem starší a sahají přinejmenším až do období vlády krále Niecera z 2. dynastie, jehož jméno se objevuje na několika pečetních džbánech nalezených v hrobce, nacházející se v jižní části oblasti. Ještě starší hrobka z období vlády krále Vedžoa z 1. dynastie byla nalezena na jih od areálu, v oblasti často nazývané gízská nekropole. Každá z těchto pyramid měla zádušní chrám, kde se konaly pohřební obřady a přinášely oběti k panovníkově poctě. Pyramidy měly také údolní chrámy, v nichž se prováděly mumifikace těl panovníků. V jejich bezprostřední blízkosti stály menší (,,stelitní“) pyramidy královen. K jejich příslušenstvím patřili i dlážděné ,,vzestupné cesty“, jež spojovaly údolní a zádušní chrám, a mohutná ohradní zeď.
Celá lokalita se dělí na dvě znatelně odlišné části, které jsou umístěny na vyvýšeném místě a odděleny širokým vádí. První z nich, která je mnohem větší a důležitější, je tvořena pyramidami a okolními poli soukromých mastab. Ty sloužili jako hrobky královských hodnostářů a služebníků, kteří chtěli být i po smrti v blízkosti svého pána. Velká sfinga s přilehlými chrámy se nachází pod touto vyvýšenou planinou. Menší a méně významná část, která obsahuje pouze soukromé hrobky, se nachází na jihovýchodě.
Průzkum celé této oblasti byl zahájen v první polovině 19. století. Nejvýznamnější z prvních průzkumníků byl Giovanni Battista Caviglia, Giovanni Battista Belzoni, R. W. Howard Vyse a J. S. Perring. C. R. Lepsius s pruskou expedicí tu pracoval na začátku 40. let minulého století. Auguste Mariette a W. M. Flinders Petrie zde působil v druhé polovině minulého století a na počátku tohoto století. K našim znalostem Gízy však přispěli zejména George Andrew Reisner, Hermann Junker a Selim Hassan. I když toto místo bylo pravděpodobně prokopáno soustavněji než jakékoliv jiné místo v Egyptě, jeho výzkum nemůže být ani dnes považován za ukončený.

1.4 Chufuvova pyramida

Chufuvova pyramida, která je obvykle nazývána ,,Velkou pyramidou“, je zcela jistě jednou z nejslavnějších památek světa. Její monumentální rozměry a dokonalost stavby ji učinily středem pozornosti návštěvníků již od nepaměti. Pyramida je tak obrovská, že by se do ní schovalo londýnské westminsterské opatství s katedrálou svatého Pavla, dómy ve Florencii a Miláně a ještě i Svatopetrský chrám.
Tato pyramida je vysoká 138 metrů a každá strana její základny měří 230 metrů. Stojí na uměle vytvořené rovině, jejíž horizontální odchylka je menší než dva centimetry. Byla postavena ze dvou miliónů kamenných kvádrů a na její stavbě pracovalo přibližně sto tisíc dělníků, což je zhruba tolik, kolik dělníků pracovalo v celém průmyslu na Slovensku v roce 1937. Její stěny stoupají k vrcholu pod úhlem 51° 52´. Čtyři strany má s nepatrnou odchylkou orientovány na sever, jih, západ a východ. Celá pyramida byla kdysi dávno obložená bílým syrským vápencem a deskami z leštěné žuly. Toto obložení se ovšem nezachovalo. Pyramida byla, naneštěstí pro nás, vykradena a připravena o svůj původní obsah.
Velká pyramida měla mít původně jen jednu pohřební komoru, vytesanou do skály, ke které vedla šikmá chodba. Avšak dříve než byla tato komora dokončena, nahradil stavitel původní plán jiným, ačkoli jeho provádění pozměnilo i povrchové části stavby. podle tohoto druhého plánu, který určoval větší rozměry stavby, měla být pohřební komora umístěna nad zemí. Proto musel být změněn i směr dřívější chodby, kvůli kterému se ukázalo nutným prorazit už dokončenou část jádra stavby. Ani u tohoto plánu nevíme nic o zamýšlené velikosti pyramidy. Je však jisté, že ještě před vydlážděním této nové chodby byl i tento plán zavržen a nahrazen novým, posledním. Podle něho byla vybudována tzv. Velká galerie, tj. rozšířená část šikmé chodby, a nová pohřební komora s naprosto nepochopitelným nakupením odlehčovacích komor nad stropem. Velká galerie je téměř padesát metrů dlouhá a devět metrů vysoká, příkře stoupající chodba, jejíž stěny z vápencových bloků jsou jakoby ulity z kovu.
Celý projekt musel být dohotoven koncem Chufevovy třiadvacetileté vlády. To znamená, že každým rokem bylo třeba vylámat, přitesat, přetransportovat na staveniště a usadit na své místo sto tisíc obrovských kamenných kvádrů (tj. okolo 285 denně), z nichž každý vážil v průměru 2,5 tuny. Obrovský rozměr celého díla, přesnost, s níž byla stavba naplánována a zbudována, a zdánlivě absurdní myšlenka, že účelem veškerého tohoto konání bylo poskytnutí hrobky jediné osobě. To vše vzrušovalo badatele stejně tak jako amatérské zájemce po celý dlouhý čas. Pyramida byla, naneštěstí pro nás, vykradena a připravena o svůj původní obsah."

Poznámka

Text navíc obsahuje 3 strany obrazových fotografických příloh.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14030
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse