Ekohnutí

Kategorie: Ekonomické - ostatní, Profi práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce popisuje práci Ekohnutí hlavně v České republice, ale i ve světě. Obsahuje nejen základní informace o hnutích, ale také různé zajímavosti, které vychází z e-mailových rozhovorů s hnutími.

Obsah

1.
Úvod
2.
Ekologická hnutí ČR
2.1
Greenpeace
2.2
ČSOP – Český svaz ochránců přírody
2.3
Brontosarus
2.4
Přátelé přírody
2.5
LEA – Liga ekologických alternativ
3.
Závěr

+ Grafy výsledků

Úryvek

"Velkou roli zde hraje společenské vědomí, které je zatíženo značnou nevědomostí o ekologických předpokladech lidského života i o skutečné podobě současného stavu životního prostředí. Co dříve mohlo vypadat hospodárné, rozumné, morální, to dnes může být plýtváním, nerozumem a nemorálností. Ekologické problémy by nás měli nutit k posuzování našich činů, myšlenek, hodnot a společenských institucí z hlediska přispívání k ničení či uchování podmínek k životu.
Environmentalismus se zabývá vztahy mezi přírodou a společností. Usiluje o změnu společenských,ekonomických a politických mechanismů, které brání snahám o ochranu životního prostředí. Ideově zastřešuje řadu protestních ekologických hnutí. Z oblasti ekologie se snaží prosadit určité názory.

Ekologie se však užívá v několika významech. V původním významu, je to vědní disciplína, zabývající se životním prostředím, tedy vztahy organismů a jejich prostředí, ekosystémy. Jako první tak nazval a definoval tento vědní obor Ernst Haeckel v roce 1866. Je třeba si zde uvědomit, že "ekologie" neznamená "aktivita ekologických hnutí." Je to reálný vědní obor, jehož poznatky upozorňují na nedostatky v ekosystémech.

Ekologická hnutí jsou jakési projevy občanského uvědomění a angažovanosti v otázkách ochrany zvířat, přírody, životního prostředí a podobně. V 70. letech vznikají v demokratických státech první ekologická hnutí. Klíčovými tématy se stává ničení pralesů a oceánů, průmyslová znečištění, intenzivní zemědělství a jaderné elektrárny. U nás dochází k rozmachu ekologických hnutí v listopadu 1989. Nyní se na území ČR nachází početná řada ekologických organizací. Některé z nich budou představeny v následujících kapitolách.
V souvislosti s ekologickým hnutím bych si dovolila zmínit také hnutí zelených, což jsou politické a nátlakové organizace, které usilují o záchranu životního prostředí. Předchůdci tohoto hnutí zelených byly již skupiny beatníků a hippies v 60. letech, odmítající konzumní společnost.
Mnozí občané tvrdí, že hrozbou pro lidstvo jsou samotná ekologická hnutí. Svůj názor podkládají tím, že ekologická hnutí nemluví o pozitivním dopadu člověka na příroda, to podle nich znamená, že chtějí chránit přírodu, bez ohledu na to, jaký dopad to bude mít na lidskou civilizaci. Jak však k tomuto názoru dospěli? Mluvili snad se zástupci ekologických hnutí osobně? Ne, dozvěděli se to z médií. To, co nám předkládají média, jsou jen největší extrémy nebo nepovedené projekty (např. BIO palivo – název má pouze mást, prosadila si je zemědělská lobby), které po svém neúspěchu byly dány za vinu ekologickým hnutím. Proč? Podle některých lidí environmentalismus stejně jako socialismus, komunismus nebo fašismus ohrožuje svobodu trhu. Václav Klaus označil environmentalismus za nový komunismus, tedy, že vzývá zemi a přírodu a pod hesly o jejich ochraně - podobně jako marxisté - se snaží nahradit svobodný spontánní vývoj lidstva globálním plánováním celého světa.
Dle názoru několika ekologických hnutí v ČR se vláda bojí, neb narušují jejich hrabivost v podnikání. Mohu tedy citovat názor organizace EkoWATT: „Názory bezvýznamného prezidenta země velikosti čínského okresního města jsou bezvýznamné.“
Ekologická hnutí vyžadují především morální altruismus (sebeobětování), díky tomu si u příznivců zase získávají pověst ušlechtilých lidí, kterým nejde o kapitalistický zisk. Což také nemusí být pravda. Nemůžeme je tedy srovnávat celkově, ale pouze jednotně. Ekologové jsou současně především viděni jako socialisté v politické levici. Kde je však pravda? Své následující zápisky budu podepírat na odpovědích mých otázek některých ekologických hnutí.

- 2 -
GreenPeace ČR

Program

• ochranu světových oceánů - bez nadměrného www.greenpeace.cz
rybolovu a destruktivních rybolovných metod a
vytvoření globální sítě mořských rezervací
• ochranu světových pralesů - a živočichů, rostlin a lidí, kteří na nich závisí
• globální odzbrojení - mír, nenásilné řešení konfliktů a odstranění všech jaderných zbraní
• budoucnost bez toxických látek - s bezpečnými alternativami k nebezpečným chemikáliím v dnešních produktech i výrobních postupech
• trvale udržitelné zemědělství - bez geneticky modifikovaných organismů, ochranu biodiverzity a podporu společensky odpovědného farmaření

= Greenpeace je mezinárodní ekologická organizace, jejímž cílem je chránit nenásilnými prostředky životní prostředí a nabízet řešení, která jsou klíčová pro naše zdraví a bezpečnou budoucnost.

Počátkem roku 1991 Greenpeace International rozhodla o oficiálním založení československé pobočky, která se stala první z postkomunistických zemí. Během své dvacetileté existence prošlo české Greenpeace dynamickým vývojem. Jedno se však po celou dobu neměnilo: odhodlání chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky prosazovat změnu.

Tato organizace si uvědomuje velký vliv médií nejenom na ekologii, ale na celkový pohled společnosti na vše. Sami se snažíme získat vliv a vládu, respektive parlament v návrzích a schvalování zákonů. Pokud se tedy člověk s danou věcí, člověkem nebo situací nesetká bezprostředně sám, získává informace zprostředkovaně – prostřednictvím televize, internetu, novin. Je pak na médiích, v jakých souvislostech a jakým tónem o ekologických organizacích informují.
Jestliže jsou to lidé, kdo přírodu svou činností ničí nejvíce, proto, ale nemůžeme tvrdit, že by se příroda měla chránit před lidmi. Chránit přírodu pro lidi je také zavádějící, chceme přece, aby byla příroda zachována ve vší své rozmanitosti. Pokud jde o pozitivní vliv člověka na přírodu, stejně tak se můžeme ptát, jestli mají pozitivní vliv na přírodu kočky, slepice nebo opice. Člověk patří do globálního ekosystému a měl by se chovat tak, aby ho neničil.
Když už si člověk uvědomil, význam obnovitelných a neobnovitelných zdrojů. Měl by hledat a využívat alternativy – obnovitelné zdroje, ještě před tím, než stávající neobnovitelné začnou docházet."

Poznámka

Práce obsahuje v příloze grafy o rozsahu 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28849
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse