Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonometrie - výpisky z přednášek

Ekonometrie - výpisky z přednášek

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek Ekonometrie. Práce nejdříve definuje základní pojmy a metody, včetně proměnných, poté popisuje ekonometrické modely poptávky. Dále se zabývá nejen ekonometrickou analýzou produkce a nákladů, ale také modelováním zemědělskopotravinářského trhu. Uvádí komplexní ekonometrické modely, i ekonometrické prognózy.

Obsah

1.
Základní pojmy a metody
1.1.
Ekonometrie
1.2.
Model
1.2.1.
Typologie modelů podle historického vývoje
1.3.
Ekonometrický model (EKM)
1.3.1.
Fáze konstrukce EKM
1.3.2.
Obsah EKM
1.4.
Proměnné v EKM
1.5.
Strukturální parametry EKM
1.6.
Klasifikace a typy EKM
1.6.1.
Dělení podle fáze reprodukčního procesu
1.6.2.
Dělení podle poznávacích schopností
1.6.3.
Dělení podle formy závislosti mezi endogenními proměnnými, tj. dle tvaru matice B
1.6.4.
Dělení podle agregace proměnných
1.6.5.
Dělení podle faktoru času
1.6.6.
Dělení podle závislosti endogenních proměnných na vysvětlujících proměnných
1.7.
Identifikace rovnic ekonometrického modelu
1.8.
Metody odhadu strukturálních parametrů
1.9.
Metoda Minimalizace Poměrů Rozptylu (MPR)
1.10.
Dvoustupňová Metoda Nejmenších Čtverců (DMNČ)
2.
Ekonometrické modely poptávky
2.1.
Klasifikace poptávkových EKM
2.2.
Posuzování poptávky
2.3.
Ekonomické vlivy
2.4.
Koeficienty pružnosti poptávky
2.4.1.
Příjmová (důchodová) pružnost Ei
2.4.2.
Přímá cenová pružnost eii
2.4.3.
Křížová cenová pružnost eij
2.4.4.
Absolutní hodnoty pružností
2.4.5.
Bodová pružnost
2.4.6.
Oblouková (intervalová) pružnost:
2.5.
Podkladové údaje pro odvození poptávkových funkcí (datová základna)
2.5.1.
Panelová data
2.6.
Jednorovnicové poptávkové modely
2.6.1.
Výrobkové poptávkové funkce
2.6.2.
Jednorovnicové modely agregátní poptávky a finální spotřeby obyvatelstva
2.7.
Simultánní modely poptávky
2.7.1.
Výrobkové simultánní modely
2.7.2.
Simultánní modely finální spotřeby
3.
Ekonometrická analýza produkce a nákladů
3.1.
Vztahy mezi činiteli výroby a výsledky výroby (faktor - produkt)
3.1.1.
Výrobní proces
3.1.2.
Jednotková produkce
3.1.3.
Mezní produkce
3.1.4.
Produkční pružnost
3.2.
Vztahy mezi činiteli výroby navzájem (faktor - faktor)
3.2.1.
Izokvanta
3.2.2.
Typy kombinace faktorů
3.3.
Vztahy mezi odvětvími nebo výrobky navzájem (produkt - produkt)
3.3.1.
Mezní míra záměny produkce
3.3.2.
Izotržby
3.4.
Vztahy mezi výsledky výroby a náklady (produkt - faktor)
4.
Modelování zemědělskopotravinářského trhu
4.1.
Fungování zemědělskopotravinářského trhu modifikují tyto faktory
4.2.
Podmínky rovnováhy - pavučinový teorém
5.
Komplexní ekonometrické modely
5.1.
Makroekonomické modely zemědělství
6.
Ekonometrické prognózy
6.1.
Ověření prognostických vlastností ekonometrického modelu

Úryvek

"EKONOMETRIE
= vědní disciplína a obor ekonomie představující systém poznatků za matematiky, statistiky a ekonomických teorií
- vznikla ve 30. letech 20. století - velká ekonomická krize (zjistilo se, že ekonomické jevy jsou stochastické)
- 50. léta - další etapa vývoje ekonometrie
- dva vlivy: ekonomický - začalo se brát v úvahu, že výrobní zdroje jsou omezené
politický - rozdělení světa na kapitalistickou a socialistickou část
- předmětem ekonometrie je na základě ekonomické teorie a matematicko-statistických metod kvantifikace vztahů mezi ekonomickými veličinami pro modelování vývoje zkoumaného jevu

MODEL
- představuje jakékoliv zobrazení skutečného jevu, který je reálný systém nebo proces (zjednodušení reality)
- vysvětluje a předpovídá jeho chování z důvodu možnosti jeho řízení
- jde o hlavní nástroj ekonometrického zkoumání
- na modelu dokážeme lépe pochopit fungování systému a tím můžeme lépe odhadnout jeho chování v budoucnu  snižuje se míra rizika neurčitosti v budoucnosti chování systému - ekonometrické modelování

Typologie modelů podle historického vývoje:
1. věcně-logické modely (např. filozofický výrok)
2. fyzikální modely (např. Archimedův zákon)
3. geometrické modely (např. model nabídky a poptávky - tržní rovnováha)
4. algebraické modely (matematické modely)
- ekonometrické modely jsou specifickou formou algebraických modelů (jsou to algebraické modely, které obsahují alespoň jednu stochastickou proměnnou)

EKONOMETRICKÝ MODEL (EKM)
- vysvětluje chování ekonomických proměnných představovaných jejich různými kvantitativními hodnotami v minulém období a zjišťuje důvody jejich chování na základě kvantifikace vztahů mezi těmito veličinami"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 15,5 stran. Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16729
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse