Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ekonomické pojmy

Ekonomické pojmy


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje seznam základních ekonomických pojmů a jejich vysvětlení. Jedná se například o specializaci, bilance, deficit, dumpingová cena nebo liberalizace cen.

Obsah

1.
Ekonomické pojmy

Úryvek

"SIPO = soustředěné inkasní platby obyvatelstva, poskytované Českou poštou. Jedná se o různé trvalé platby od různých společností, do jediné platby stržené z účtu plátce.
Správce daní = subjekt, nejčastěji finanční úřad, ale může to být i celní úřad, obec nebo jiný správní úřad, který vybírá daně a odvádí je do státní pokladny.
Dumpingová cena= cena, které nelze konkurovat, nepokrývá náklady, protože výroba je někým dotována. Není legální, patří mezi „nekalé soutěže“.
Liberalizace cen = stanovení ceny bez většího zásahu státu do ekonomiky. Státem regulované ceny dodnes deformují celou ekonomiku, neplatíme totiž skutečnou tržní hodnotu zboží a služeb, ale cenu stanovenou státními úředníky. Tam, kde platí regulované ceny, navíc neexistuje konkurenční prostředí.
Marže = rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou zboží nebo služby.
Skonto = srážka, sleva z ceny při platbě v hotovosti ihned nebo před stanovenou lhůtou. Sjednává se už při fakturaci.
Rabat = srážka, sleva z ceny uváděná obvykle v procentech. Může též znamenat rozdíl mezi velkoobchodní a maloobchodní cenou, množstevní slevu, sezónní slevu, věrnostní slevu.
Tarif = seznam cen, cenový sazebník. Používá se např. mzdový tarif.
Limit = určité omezení, hranice, např. při výběru peněz, uplatňování úvěru."

Poznámka

Obchodní akademie

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x566815aeaa5dc.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Ekonomicke_pojmy.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse