Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ekonomické systémy

Ekonomické systémy


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vyjmenovává základní ekonomické otázky. Dále stručně srovnává různé ekonomické systémy - zvykový (tradiční), příkazový (centrálně plánovaný), tržní, smíšený, otevřený a uzavřený.

Obsah

1.
Základní ekonomické otázky
2.
Srovnání ekonomických systémů

Úryvek

"Zvykový (tradiční)
- první ekonomický systém na světě, dnes stále přetrvává u primitivních národů
- ekonomické chování je založeno na tradicích a zvycích
- co a kolik se bude vyrábět rozhoduje náčelník (rada starších, vůdce…), rozhoduje podle tradic a zvyklostí té oblasti
- každý pracuje podle svých možností a schopností
- o přerozdělování rozhoduje náčelník, výsledky jsou ale určeny všem

Příkazový (centrálně plánovaný)
- ekonomiku řídí vláda (politické vedení) prostřednictvím centrálního plánování
- úspěšnost závisí na tom, jak dobře vedení sestaví plán
- vedení rozhoduje, jak se rozdělí zisky
- převládá státní vlastnictví
- u totalitních zemí (dříve ČSSR, dnes Kuba..)
+ rychlá mobilizace ek. sil (války, povodně)
- zneužitelnost (rozhoduje jen malá skupinka lidí)
- subjektivnost
některé prvky tohoto sytému dnes můžeme najít ve smíšeném ekonomickém systému"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x452bd7db7cf41.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
ekonomicke_systemy.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse