Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekonomický růst některých zemí

Ekonomický růst některých zemí

Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Referát z makroekonomie si klade za cíl vymezit ekonomický růst vybraných zemí světa. Po vysvětlení samotného termínu ekonomický růst uvádí autor jeho zdroje. Poté objasňuje globální problémy a bariéry ekonomického růstu, které ho ovlivňují. Dále se soustředil na popis stavu světové ekonomiky se zaměřením na jednotlivé země. Důraz je kladen na vývoj ekonomiky České republiky, ale nechybí ani přehled o ekonomice států, které jsou vyjmenovány v desetinném obsahu. Práce je prokládána aktualitami, jež autor čerpal z novin nebo z internetu.

Obsah

1.
Vysvětlení pojmu ekonomický růst
2.
Zdroje ekonomického růstu
2.1
Lidské zdroje
2.2
Přírodní zdroje
2.3
Kapitálové zdroje
2.4
Produktivita výrobních faktorů
3.
Obecné rozdělení zdrojů
3.1
Kvantitativní
3.2
Kvalitativní
4.
Globální problémy ekonomického růstu
5.
Bariéry ekonomického růstu
6.
Měření vývoje ekonomického růstu
7.
Struktura současné světové ekonomiky
7.1
Země rozvinuté
7.2
Transformující se země
7.3
Rozvojové země
8.
Ekonomika vybraných zemí
8.1
Česká republika
8.2
Rakousko
8.3
Španělsko
8.4
Francie
8.5
Nizozemsko
9.
Seznam použité literatury

Úryvek

"Zdroje ekonomického růstu:

Ekonomický růst může být způsoben v podstatě dvěma faktory: zvýšením množství výrobních faktorů – více práce, více fyzického kapitálu, více přírodních zdrojů a nebo zlepšením produktivity výrobních vstupů
Tyto zdroje jsou tvořeny několika složkami:

1. Lidské zdroje – mluvíme-li o lidských zdrojích máme na mysli například: vzdělání, zkušenost a zručnost pracovníků, náklady na jejich získání, zvýšení a udržení, a dále i motivaci a schopnost podnikání. Ale pozor, ne všechny obyvatele můžeme zařadit do pracovního vstupu. Pouze část obyvatelstva je tzv. ekonomicky aktivní. V té neaktivní části jsou děti, studenti, důchodci a další. Kromě počtu pracovníků je také podstatné to, kolik tito lidé odpracují hodin.

2. Přírodní zdroje – jako je národní a přírodní bohatství země, množství půdy, kvalita těchto zdrojů (úrodnost půdy, klimatické podmínky, kvalita přírodního bohatství…) Půdní zásoba je dána. U surovin často rozlišujeme obnovitelné a neobnovitelné zdroje, nejčastějším obnovitelným zdroj se uvádí dřevo. Neobnovitelným zdrojem je např. ropa, zemní plyn, uhlí a další. Vznikají obavy, že jejich vyčerpání může být příčinou zastavení ekonomického růstu. Reakcí na to ale je, že klesající zásoby neobnovitelných zdrojů povedou k růstu jejich cen. To může způsobit i optimální používání a také nahrazování méně vzácnými substituty.

3. Kapitálové zdroje – kapitálem rozumíme např. stavby, budovy, stroje a zařízení, ale také jejich technická úroveň, přesnost a pracovní náročnost, také infrastruktura. Tato zásoba kapitálu je zvyšována investicemi. V obráceném směru však působí opotřebování.

4. Produktivita výrobních faktorů - je posledním zdrojem výrobních faktorů. Zahrnuje všechny ostatní faktory, které ovlivňují produkt, uvést můžeme lidský kapitál – a to, zlepšení kvality vstupu práce vlivem vzdělání, zkušeností apod. a technologii – výrobní postupy, poznatky, myšlenky. Nové technologie vděčí za svůj vznik soukromému podnikání a investování více, než vládním podporám."

Poznámka

Práce obsahuje poznámky pod čarou, které jsou součástí textu. Dále jsou zde obrázky, tabulky a schémata. Čistý text dosahuje cca 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19897
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse