Ekonomie B - tahák


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracování jednotlivých pojmů z makroekonomie z prvního ročníků na Vysoké škole báňské. Tahák shrnuje základní směry ekonomické teorie a také vysvětluje základní pojmy.

Obsah

1.
Vysvětlení jednotlivých pojmů
2.
Hlavní směry ekonomického soudobého myšlení
a) Keynesiánství
b) Neoklasická ekonomie

Úryvek

"Deflace-zvyšování kupní síly peněz,Projevuje poklesem cen
Deflátor-jeden z cenových indexů,získáme jej podílem HDP nominální a HDP
depreciace měny-znehodnocení měny v poměru k hraničním měnám
Depreciace-znehodnocení kurzu dané měny
Deprese-hluboká a dlouhá recese
Desinflace-snižování míry inflace
Diskontní půjčky-půjčky,které centrální banka poskytuje komerčním bankám
diskontní sazba-úroková míra,kterou centrální banka požaduje ze svých diskontních půjček
Disponibilní důchod domácností je jejich důchod snížený o daně a zvýšený o transfery. A domácnosti jej rozdělují mezi spotřebu a úspory
disponibilní důchod-důchod domácností po odečtení daní a přičtení transferů
Dlouhodobá křivka agregátní nabídky LRAS popisuje vztah mezi inflací a výstupem,kdy je očekávaná míra inflace rovna skutečné míře inflace
Dlouhodobá makroekonom.rovnováha-ideální stav,který dlouho netrvá-přirozená mír. nezam,mzdy které vyhovují všem kteří chtějí pracovat
dobrovolná nezam.-nezam. lidí,kteří hledají práci,ovšem jen za vyšší mzdy než která na trhu práce převládá,proto ji nenalézají
dovozní clo-částka kterou dovozce musí zaplatit státu
dovozní kvóta-max objem dovozu,který je státem povolen
Důchodotvorný účinek investic:přírůstek investic vyvolává přírůstek důchodů a ten vyvolá přírůstek spotřeby
důchodový efekt růstu mzdy-když se zvýší mzda,nabízí člověk méně práce,protože mu zvýš důchodu umožňuje nakupovat více všech statků,včetně volného času
důchodový efekt-spotřebitel při vyšší ceně kupuje méně statku proto,že mu původní částka nestačí na nákup původního množství
Dynamický multiplikátor ukauje o kolik se v každém období po změně autonomních výdajů změní produkt:

Poznámka

Práce je koncipována jako tahák, proto byla ponechána ve formátu, v jakém je dodal autor. Jednalo by se o cca 5 stran v normálním formátování.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45310594b89f7.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Ekonomie_B.doc (62 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse