Název Goodness Staženo

Mikroekonomie - vzorečky

Jedná se o přehled základních vzorců pro výpočty mikroekonomických ukazatelů.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

2465x

Makroekonomie - tahák

Tahák z makroekonomie shrnující základní znalosti z tohoto oboru. V taháku jsou např. zmíněny pojmy cenová elasticita, nákladová křivka, implicitní a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

402x

Řešené příklady z mikroekonomie

Jedná se o 13 přehledně řešených příkladů doplněných o grafy apod. úroveně mikroekonomie vyučované na VŠ.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

300x

Zpracovaná otázka z ekonomie - č. 11

Oligopol. Oligopol s tajnou dohodou. Oligopol s dominantní firmou. Monopolistická konkurence. Rovnováha Chamberlinovy firmy. Prostorový model monopoli... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

298x

Ekonomie B - tahák

Jedná se o zpracování jednotlivých pojmů z makroekonomie z prvního ročníků na Vysoké škole báňské. Tahák shrnuje základní směry ekonomické teorie a ta... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

205x

Zpracovaná otázka z ekonomie - č:10

Monopol - charakteristika, předpoklady, přirozený monopol, administrativní monopol, margin. analýza, monopol max. zisku, neefektivnost monopolu, ztrát... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

161x

Zpracovaná otázka z ekonomie - č. 7

Teorie nabídky. Teorie firmy - cíl (maximalizace zisku, alternativní cíle, likvidace konkurence, zachování dobrého jména GOODWILL, zach. kvality), zák... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

144x

Zpracovaná otázka z ekonomie - č. 12

Monopol - charakteristika, předpoklady, přirozený monopol, administrativní monopol. Neefektivnost monopolu, měření monopolní síly. Přínosy monopolů. C... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

144x

Zpracovaná otázka z ekonomie - č. 6

Odvození křivky individuální poptávky - cenový efekt, substituční, důchodový efekt. Elasticita poptávky (z tržní popt.) - anomální reakce. Různé přípa... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

129x

Konkurence

Jedná se o zpracování otázky ke zkoušce na téma konkurence. Práce představuje základní charakteristiku jejích typů a možností.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

121x
1  2  3  4  5  »