Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ekonomie a ekonomika - anglicky

Ekonomie a ekonomika - anglicky


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vysvětluje pojmy jako ekonomika, ekonomie, makroekonomika, mikroekonomika. Dále se zabývá vznikem ekonomiky, jejími odvětvími, sektory a ekonomickými systémy.

Obsah

1.
Ekonomie
2.
Ekonomika
3.
Sektory a odvětví
4.
Ekonomické systémy

Úryvek

"The economics is a science deals with the main issues of any economy and deals with the laws governing of economic life of a society.
The most important questions are: what, how and for whom to produce and how to reach to
stable econimic development without crises.
The economics has two branches:
1) microeconomics – deal with problems concerning business firms, households,
markets, behaviour of customers and prices of single products
2) macroekonomics – deal with examinations and explains economic facts as
unemployement, inflation, recession, economic stability and
prosperity"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46433cf51ae06.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Economics_and_economy.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse