Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Ekonomie a investice - otázky ke SZZk

Ekonomie a investice - otázky ke SZZk

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázky ke státním závěrečným zkouškám se věnují problematice ekonomie a finančnictví. Jsou zpracovány na základě zápisků z přednášek a také informací ze skript. Vysvětlují hlavní pojmy, seznamují s řízením zásob a pohledávek a charakterizují metody hodnocení investic. Nahlíží na využití členění nákladů na fixní a variabilní část při řízení podniku a zabývají se možnostmi financování podniku.

Obsah

1.
Současná hodnota
2.
Čistá současná hodnota –NPV
3.
Cizí kapitál v podnikání – výhody, nevýhody
3.1.
Důvody pro použití cizího kapitálu
3.2.
Zvyšování ROE
3.3.
Finanční páka
4.
Proces řízení zásob
4.1.
Složky zásob, funkční stavy
4.2.
Just in time (JIT)
4.3.
Metoda ABC
4.4.
Outsourcing ve skladování
5.
Proces řízení pohledávek
6.
Podstata a využití členění nákladů na fixní a variabilní
7.
Význam investičních rozhodnutí a plánování investic
8.
Podstata statických metod hodnocení efektivnosti investic
8.1.
Průměrný výnos z investice
8.2.
Doba návratnosti
9.
Podstata dynamických metod hodnocení efektivnosti investic
9.1.
Čistá současná hodnota
9.2.
Index ziskovosti
9.3.
Vnitřní výnosové procento
10.
Formy financování podnikové činnosti
11.
Operativní a strategické finanční plánování v řízení podniku
11.1.
Provozní rozpočty (operating budgets)
12.
Podstata řízení likvidity podniku
13.
Základní nástroje krátkodobého financování podniku
13.1.
Druhy krátkodobých peněžitých úvěrů
13.2.
Druhy závazkových úvěrů
14.
Podstata akciového financování podniku
15.
Dlouhodobé bankovní úvěry a jejich využití při řízení podniku
16.
Financování podniku pomocí dluhopisů
17.
Obchodní úvěry a jejich využití při podnikovém řízení
18.
Leasingové financování podnikové činnosti
18.1.
Podstata, náklady, výhody, nevýhody
18.2.
Finanční leasing
18.3.
Operativní leasing
18.4.
Zpětný leasing
19.
Podstata tichého společenství

Úryvek

"Metoda čisté současné hodnoty je dnes ve finanční teorii považována za nejvhodnější způsob ekonomického vyhodnocování investičních projektů. Respektuje faktor času, za efekt investice považuje celý peněžní příjem nikoliv jen účetní zisk. Bere v úvahu příjmy a výdaje po celou dobu životnosti investice.
Její výhodou je ,že ukazuje bezprostřední přínos investice k hlavnímu finančnímu cíli podniku – k růstu tržní hodnoty firmy.
Její největší problém je volba požadované míry výnosnosti (úroku), který je do propočtu vkládán.
1) ČSH > 0 (diskontované peněžní příjmy převyšují kapitálový výdaj), je investiční projekt pro podnik přijatelný, zaručuje požadovanou míru výnosu a zvyšuje tržní hodnotu firmy.
2) ČSH < 0 (diskontované peněžní příjmy jsou menší než kapitálový výdaj), investiční projekt je pro podnik nepřijatelný, protože nezajišťuje požadovanou míru výnosu a jeho přijetí by snižovalo tržní hodnotu firmy.

Cizí kapitál v podnikání – výhody a nevýhody
Důvody pro použití cizího kapitálu:
• Potřeba doplnit vlastní kapitál o chybějící zdroje při zakládání podniku
• Nedostatek provozního kapitálu (např. při sezónních výkyvech poptávky po firemních produktech)
• Snaha urychlit investiční rozvoj podniku
• Pomocí cizího kapitálu lze někdy financovat i takové investiční akce, které by na bázi vlastního kapitálu či při využití běžných instrumentů dluhového financování byly neuskutečnitelné, zejména o investice obrovského rozsahu a nebo o gigantické podnikové fúze

Nevýhody
• zvyšuje se zadluženost firmy
• může ohrozit stabilitu
• pokud je firma předlužená, nedostane nový úvěr
Výhody
• umožní rozjezd firmy, pokud chybí vlastní zdroje
• překlenout momentální nedostatek vlastních prostředků
• poskytovatel cizího kapitálu se nepodílí na řízení firmy, zatímco přibírání nových společníků rozřeďuje vlastní kapitál a tím i řídící pravomoci
• zvyšování rentability vlastního kapitálu: cizí kapitál je většinou levnější než vlastní kapitál

Zvyšování ROE
ROE = rentabilita vlastního kapitálu ROE= zisk / vlastní kapitál"

Poznámka

Práce je psaná částečně v odrážkách. Obsahuje několik tabulek, schémat a vzorců, rozsah čistého textu je cca 40 stran. Necelé 2 strany jsou tvořeny naskenovaným textem. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21805
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse