Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ekonomie jako věda, dělení ekonomie, ekonomické systémy, potřeby, statky a služby - maturitní otázka německy 2/4

Ekonomie jako věda, dělení ekonomie, ekonomické systémy, potřeby, statky a služby - maturitní otázka německy 2/4


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se stručně zabývá ekonomií jako vědou, dělením ekonomie, ekonomickými systémy, potřebami, statky a službami. Ekonomii definuje a dělí, věnuje se třem jejím základním otázkám. Nastiňuje problematiku ekonomického systému a rozebírá vybrané ekonomické pojmy. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Trh a jeho zákony, zásahy státu do trhu - maturitní otázka 1/4, následující Hospodářský proces - výroba, rozdělování a přerozdělování, směna a spotřeba - maturitní otázka německy 3/4.

Obsah

1.
Definice ekonomie
2.
Dělení ekonomie
3.
Tři základní ekonomické otázky
4.
Ekonomický systém
5.
Vybrané ekonomické pojmy
5.1.
Zákon vzácnosti
5.2.
Zákon ekonomie času
5.3.
Potřeba
5.4.
Statky
5.5.
Služby
5.6.
Nominální mzda
5.7.
Reálná mzda
5.8.
Kdy roste životní úroveň

Úryvek

"I. Ekonomie jako věda, dělení ekonomie, ekonomické systémy, potřeby, statky a služby

Ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika
Dělení:
 Makroekonomie- zkoumá stát jako celek
 Mikroekonomie- zkoumá firmy

Ekonomie řeší tři základní ekonomické otázky:
 Co? ( vyrábět)
 Jak? ( vyrábět)
 Pro koho vyrábět

Ekonomický systém je skupina lidí, která řeší různě tři základní ekonomické otázky.
 Zvykový ekonomický systém ( náčelník kmene)
 Příkazový ekonomický systém ( politická strana)
 Tržní systém (nabídka a poptávka)

Zákon vzácnosti: vše co nemůžeme mít kdykoliv v jakémkoliv množství
Zákon ekonomie času: čas je vzácný a proto s ním musíme šetřit- v co nejkratší době musíme dosáhnout vysokých výsledků.
Potřeba: Pocit nedostatku, který se snažíme uspokojit
Členění:
Zbytné Kulturní Individuální Současná Hmotná
Nezbytné Biologická Společenská Budoucí Nehmotná
Př.: Jíst; = nezbytná, biologická, individuální, současná, hmotná

Statky: předměty, které uspokojují naše potřeby
 Volné ( neomezeno věcí- vzduch)
 Vzácné
 Hmotné
 Nehmotné
 Kapitálové ( prodej)
 Spotřební ( spotřeba)"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku. Má heslovitou formu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46fe578950d21.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Ekonomie.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse