Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Ekonomie - otázky ke SZZk 1/2

Ekonomie - otázky ke SZZk 1/2

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor otázek ke státním závěrečným zkouškám se zaměřuje na oblast ekonomie. Věnuje se například trhu a jeho subjektům, charakterizuje užitek spotřebitele, cenovou elasticitu a také dokonalou i nedokonalou konkurenci. Rovněž se zabývá trhem peněz, vymezuje bankovní soustavu, či vysvětluje princip multiplikátoru nabídky peněz. Kompletní seznam zpracovaných témat je uveden níže. Druhá část otázek se nachází zde Ekonomie - otázky ke SZZk 2/2.

Obsah

1.
Ekonomie jako vědní disciplína
1.1.
Ekonomická vzácnost a zákon vzácnosti
1.2.
Výrobní faktory
1.3.
Základní otázky, které řeší ekonomie
1.4.
Pozitivní a normativní ekonomie
1.5.
Hranice produkčních možností a efektivnost
1.6.
Náklady příležitosti a zákon klesajících výnosů
1.7.
Makroekonomie a mikroekonomie
2.
Trh a tržní mechanismus
2.1.
Formování trhu
2.2.
Dělba práce
2.3.
Tržní mechanismus, typy trhů
2.4.
Poptávka a nabídka, utváření ceny
2.5.
Zákon klesající poptávky a rostoucí nabídky
2.6.
Faktory ovlivňující změny poptávky a nabídky
2.7.
Hlavní faktory trhu: poptávka, nabídka, cena a konkurence
2.8.
Tržní subjekty
2.9.
Koloběh tržní ekonomiky
3.
Teorie racionálního spotřebitelského trhu
3.1.
Cíl spotřebitele, pojem užitek, měření užitku
3.2.
Kardinalistická verze
3.2.1.
Celkový užitek, mezní užitek, zákon klesajícího mezního užitku
3.3.
Ordinalistická verze užitku
3.3.1.
Indiferenční analýza, indiferenční křivka, rozpočtová přímka
3.3.2.
Optimum spotřebitele (rovnováha spotřebitele)
3.4.
Odvození poptávky z optima spotřebitele, typy poptávky
3.5.
Faktory ovlivňující poptávku
3.6.
Elasticita poptávky
3.7.
Koeficient cenové elasticity poptávky
3.8.
Cenově elastická, neelastická a jednotkově elastická poptávka
3.8.1.
dokonale elastická a dokonale neelastická poptávka
4.
nabídka na trhu výrobků a služeb
4.1.
Produkční analýza v krátkém a dlouhém období
4.2.
Výrobní optimum firmy, izokvanta, mapa izokvant, izokosta
4.3.
Náklady firmy, minimalizace nákladů
4.4.
Příjmy firmy
4.5.
Rovnováha firmy
4.6.
Maximalizace zisku firmy
4.7.
Tržní nabídka
4.8.
Náklady, druhy nákladů
4.9.
Příjem, druhy příjmů
4.10.
Zisk, druhy zisků
5.
Rozhodování firmy o výstupu v podmínkách dokonalé konkurence
5.1.
Podmínky dokonalé konkurence
5.2.
Dokonale konkurenční odvětví v krátkém a dlouhém období
5.3.
Teorém pavučiny
6.
Rozhodování firmy o výstupu v podmínkách nedokonalé konkurence
6.1.
Nedokonalá konkurence a její formy
6.2.
Příčiny vzniku nedokonalé konkurence
6.3.
Vývoj příjmů v nedokonalé konkurenci v závislosti na elasticitě poptávky
6.4.
Stanovení výše ceny firmou v nedokonalé konkurenci
6.5.
Monopolní síla firmy v nedokonalé konkurenci
6.6.
Lernerův index
6.7.
Rozhodování monopolního výrobce o výstupu a maximalizace zisku
6.8.
Podmínky oligopolu
6.9.
Modely oligopolu – smluvní oligopol a oligopol s dominantní firmou
6.10.
Podmínky monopolistické konkurence
6.11.
Rozhodování firem v monopolistické konkurenci
7.
Trh primárních výrobních faktorů a formování jejich cen
7.1.
Trh výrobních faktorů a jeho odlišnosti od trhu výrobků a služeb
7.2.
Rovnováha firmy na trhu výrobních faktorů
7.3.
Formování individuální a tržní nabídky a poptávky na trhu práce
7.4.
Trh práce v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence
7.5.
Monopolní síla na trhu práce
7.6.
Základní pojmy trhu kapitálu
7.7.
Nabídka a poptávka na trhu kapitálu
7.8.
Rovnováha na trhu kapitálu v krátkém a dlouhém období
8.
Tržní selhání
8.1.
Příčiny a formy tržních selhání
8.2.
Nedokonalá konkurence
8.3.
Externality
8.4.
Veřejné a soukromé statky
8.5.
Asymetrická informace
8.6.
Působení státu na tržní rovnováhu
8.7.
Mikroekonomická politika státu
9.
Makroekonomická stabilizační politika
9.1.
Základní ekonomické funkce státu
9.2.
Cíle, nástroje a typy hospodářské politiky
9.3.
Makroekonomická stabilizační politika
9.4.
Magický čtyřúhelník
10.
Měření makroekonomických veličin
10.1.
Tři přístupy k měření toků v hospodářství
10.1.1.
Produkční, výdajová metoda a důchodová metoda
10.2.
Explicitní cenové indexy
10.3.
Implicitní cenový deflátor
10.4.
Míra inflace
10.5.
Formy nezaměstnanosti
10.6.
Míra nezaměstnanosti
10.7.
Přirozená míra nezaměstnanosti
10.8.
Specifika platební a obchodní bilance
11.
Trh peněz
11.1.
Funkce a vývoj peněz
11.2.
Peněžní agregáty
11.3.
Rovnováha peněžního trhu
11.4.
Bankovní soustava
11.4.1.
Centrální banka
11.4.2.
Obchodní banky
11.5.
Multiplikátor nabídky peněz

Úryvek

"TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS
Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou. Je to více nebo méně organizovaná skupina kupujících a prodávajících ve vzájemném kontaktu za účelem směny zboží. Směnu zprostředkovávají peníze. Dílčí trh je trhem, na kterém se prodává a kupuje jediný druh zboží. Agregátní trh je trh veškerého zboží v ekonomice. Tržní mechanismus je forma ekonomické organizace, v níž jednotliví spotřebitelé a podniky vstupují do vzájemných interakcí a řeší tři základní otázky - tedy co?, jak? a pro koho?.
- Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a utváří se cena.
- Trh je proces, prostřednictvím kterého kupující a prodávající určitého zboží vstupují do vzájemných vztahů, aby určili cenu zboží a množství, jež nakoupí a prodá.
(Adam Smith definoval jako první neviditelnou ruku trhu).
Elementy tržního mechanismu
1) poptávka
2) nabídka
3) cena
4) konkurence – motor celého systému, bez něhož by systém nefungoval;

Tržní mechanismus funguje na základě dělby práce a potřeby směny jednotlivých statků. Dělba práce znamená, že se jednotliví účastníci výroby specializují na různé pracovní činnosti a směna jednotlivých statků se uskutečňuje prostřednictvím peněz.

= pohyb nabídky a poptávky → výsledkem je pohyb cen
kupující – poptávka – čím ↑cena, tím ↓poptávané množství zboží
prodávající – nabídka – čím ↑cena, tím ↑nabízené množství zboží
Jestliže bude poptávka převyšovat nabídku, bude cena stoupat.
Jestliže bude nabídka převyšovat poptávku, bude cena klesat.
rovnovážná cena – cena, při které se vyrovnává nabídka a poptávka
rovnovážné množství – při rovnovážné ceně poptáváno i nabízeno stejné množství

Důsledky působení tržního mechanismu
• Tržní mechanismus určuje, jaké množství zboží bude produkováno.
• Pokud je cena příliš vysoká vzniká přebytečná nabídka → neprodané zboží.
• Pokud je cena příliš nízká vzniká neuspokojená poptávka → nedostatek zboží.
• Tržní mechanismus nutí podniky prodávat za cenu přijatelnou pro kupce → musí pracovat efektivně.
• Podnik nabízí zboží, o které není zájem → snížení cen. Některé zboží se nemusí prodat, i když je cena nízká. Jestliže podnik nenabídne zboží, o které je zájem, za přijatelnou cenu, zaniká.

TYPY TRHŮ
Podle územního hlediska:
1) místní - jedna z prvních forem, vztahuje se bezprostředně k určitému místu (jarmark, městský trh)
2) národní - rozumí se trh v rámci státního celku
3) světové - je projevem skutečnosti, že autonomie národních trhů je jen částečná."

Poznámka

Rozsah jednotlivých otázek je 3 - 7 stran. Práce obsahuje množství grafů, schémat a tabulek. Rozsah čistého textu je cca 40 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21900
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse