Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekonomie podniku Visteon Autopal

Ekonomie podniku Visteon Autopal

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov

Charakteristika: Seminární práce popisuje ekonomii podniku Visteon Autopal, výrobce nástrojů pro automobilový průmysl. Představuje jeho cíle a hlavní činnosti. Následuje charakteristika finančního kapitálu firmy. Předkládá finanční i swot analýzu. V závěru autor uvádí návrh podnikové strategie.

Obsah

1.
Vize společnosti
2.
Hlavní činnost
3.
Cíle společnosti
4.
Okolí podniku
5.
Personální struktura podniku
6.
Příležitosti firmy na trhu
7.
Základní kapitál společnosti
8.
Získávání finančních prostředků
9.
Inovace výrobků
10.
Zabezpečení lidského kapitálu
11.
Finanční analýza
12.
Analýza poměrových ukazatelů
13.
Kritické faktory úspěšnosti
14.
Kontrolní faktory kterých firma nedosahuje
15.
Swot analýza
16.
Návrh-podnikové-strategie
17.
Závěr

Úryvek

"9. Inovace výrobků

Společnost disponuje vlastním vývojovým útvarem, ve kterém se špičkoví odborníci v této oblasti snaží maximálně splňovat požadavky zákazníků, kterými jsou výrobci automobilů, tzn. také proaktivně na tyto požadavky reagovat vývojem takového chladícího zařízení, které by předčilo výrobky jiných konkurenčních firem, a zároveň by tento vývoj vedl k pozitivní změně oproti původně vyráběným produktům.
O významných výsledcích ohledně inovací společnosti Visteon Autopal svědčí umístění v této soutěži v kategorii Investice s největším inovačním potenciálem, což dokazuje, že tato společnost má své významné místo na trhu automobilového průmyslu a snaží se těmito inovačními změnami stále držet krok před konkurencí.
V roce 2003 se společnost umístila na 3. místě, v roce 2006 to bylo již na 1. místě.

10. Zabezpečení lidského Kapitálu

Lidské zdroje jsou ve firmě zabezpečovány prostřednictvím externí firmy – pracovní agentury Calis. Tato spolupracuje s místními úřady práce a tak firma pomáhá snižovat nezaměstnanost.
Zaměstnanci jsou při nástupu podrobeni 2 dennímu obecnému školení z více oblastí – bezpečnost práce, kvalita, jsou podány základní informace o výrobě, z oblasti lidských zdrojů. Další školení probíhá na konkrétním pracovišti, kam je pracovník přidělen.
Zaměstnanci mají také možnost zúčastnit se dalších školení v rámci rozvoje svých znalostí a dovedností, které firma organizuje.

11. Finanční analýza

Účelem a smyslem finanční analýzy je provést, s pomocí speciálních metodických prostředků, diagnózu finančního hospodaření podniku, podchytit všechny jeho složky. Uspokojivá finanční situace podniku se v anglosaské literatuře často označuje pojmem „finanční zdraví“ podniku. Za finančně zdraví podnik je možné považovat takový podnik, který je v danou chvíli schopen naplňovat smysl své existence.

Metody používané ve finanční analýze můžeme rozdělit na metody elementární technické analýzy a metody vyšší finanční analýzy.
Metody elementární technické analýzy:

- Analýza absolutních ukazatelů
- Analýza rozdílových ukazatelů
- Analýza cash flow
- Analýza poměrových ukazatelů

12. Analýza poměrových ukazatelů

Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěmi nebo více absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Nejčastěji vycházejí z rozvahy a výkazu zisku a ztrát Umožňují rychle získat obraz o základních charakteristikách firmy. Lze je sestavovat"

Poznámka

Práce obsahuje 2 tabulky a 2 obrázky. Čistý text je cca 8 stran. V textu převažuje absence interpunkčních znamének.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24532
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse