Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ekonomie - základní pojmy - maturitní otázka

Ekonomie - základní pojmy - maturitní otázka



Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se věnuje základním ekonomickým pojmům. Nejprve nahlíží na ekonomii jako na vědu, a charakterizuje hlavní termíny, poté se zabývá neziskovým sektorem národního hospodářství.

Obsah

1.
Ekonomie jako věda
1.1.
Předmět ekonomie
1.2.
Disciplíny ekonomie
1.3.
Zákony ekonomie
1.4.
Ekonomické systémy
2.
Ekonomika a neziskový sektor národního hospodářství

Úryvek

"Ekonomie jako věda, předmět ekonomie
- je společenská věda zabývající se vztahy mezi lidmi (patří do skupinu společenských věd)
- se jako věda zabývá opočenskou realitou zvanou ekonomika
- jako samostatná věda vznikla ve 2. polovině 18. století a je spojována se jménem Adama Smise (1723 – 1790), ten jako první použil pojem „neviditelná ruka trhu“
- Každá společenská věda (tzn. i ekonomie) musí nutně společenskou praxi zjednodušovat, vývrat rysy podstatné od nepodstatných vlivů (na dané úrovni zevšeobecnění) abstrahovat.
- Pro ekonomické zákonitosti je typické, že neplatí v každém dílčím případě, ale prosazují se dlouhodobě

Disciplíny ekonomie (se dělí na:)
Mikroekonomie
- část ekonomiky, zabývající se efektivností v mikrosféře (ve sféře jednotlivých spotřebitelů), jde tedy o analýzu nákladů a výnosů jednotlivých podniků
- zkoumá ekonomii firem, domácností.
Makroekonomie
- zabývá se studiem celkových ekonomických sil v národním hospodářství a jejich působením na sebe
- zkoumá ekonomii státu (např. inflaci, nezaměstnanost)
Zákony ekonomie
zákon vzácnosti
- co nemůžeme mít kdykoliv v jakémkoliv množství je vzácné (volný čas, přírodní suroviny)
zákon ekonomie času
- říká, že lidé musí šetřit svůj čas a snažit se v kratším čase dosáhnout stejné produkce či ve stejném čase dosáhnout vyšší produkce - zvyšováním produktivity práce"

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.ceed.cz/ekonomie/prikazovy07.htm, http://www.noside.cz/ekonimicky-systemy.htm, http://ekonomie.topsid.com/index.php?war=zakladni_ekonomicke_pojmy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49b4ef689014a.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
MO_ekonomie_zakl_pojmy.doc (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse