Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekonomika a politika EU

Ekonomika a politika EU

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje EU, popisuje její vývoj, cíle a zásady hospodářské politiky. Věnuje se provádění společných, sdílených a podporovaných hospodářských politik. Dále podrobně popisuje fungování jednotlivých koordinačních mechanismů v této oblasti. Zvláštní pozornost pak věnuje principům subsidiarity a proporcionality. Poslední část podrobně popisuje historický vývoj a plány do budoucna v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.

Obsah

1.
Evropská integrace, EU – cíle a zásady hospodářské politiky
2.
Evropská Unie - stručná historie
3.
Cíle hospodářské politiky
4.
Provádění hospodářské politiky EU
4.1
Jednotlivé politiky
4.1.1
Společné
4.1.2
Sdílené
4.1.3
Podporované
5.
Mechanismy koordinace hospodářské politiky
5.1
Hlavní směry hospodářské politiky
5.2
Hlavní směry politiky zaměstnanosti
5.3
Cardiffský proces
5.4
Kolínský proces
5.5
Lisabonský proces
6.
Zásada subsidiarity a proporcionality
6.1
Princip subsidiarity
6.2
Princip loajální spolupráce
7.
Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU (strukturální, regionální politika)
7.1
Historický vývoj
7.2
Regionální politika
7.3
Strukturální politika
7.4
Principy politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU
7.5
Využívání strukturálních fondů
7.5.1
Princip koncentrace
7.5.2
Princip partnerství
7.5.3
Princip programování
7.5.4
Princip doplňkovosti
7.5.5
Princip hodnocení a monitoringu
7.6
Etapy vývoje strukturální politiky
7.7
Distribuce prostředků z EU do ČR
8.
Nová politika hospodářské a sociální soudržnosti EU (HSS) v letech 2007- 2013

Úryvek

“7. Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU (strukturální, regionální politika)

Historický vývoj

Pojem Evropa regionů jednak vyjadřuje zapojení regionů jako „třetí evropské úrovně“ do evropského integračního procesu a jeho rozhodovacích procedur, jednak je to motiv evropské politiky zdůrazňující osobitost nižšího politického stupně a blízkost jeho rozhodování k občanům. Uplynulá léta lze tedy všeobecně označit za období decentralizace či regionalizace ve státech EU. Decentralizační tendence vede tedy k posilování role územní samosprávy v řízení a rozhodování v určitém regionu. Decentralismus je založen na pravidle, že územní autority mohou lépe a efektivněji reagovat na zvláštnosti ve své lokální ekonomice, protože mají širší a dokonalejší informace o potřebách ve svých regionech, znají lépe preference obyvatelstva i jeho ochotu podílet se např. na financování potřeb veřejného sektoru.

Regionální politika

Je soubor cílů, opatření a nástrojů vedoucích ke snižování příliš velkých rozdílů v socioekonomické úrovni jednotlivých regionů. Pokouší se napravit určité negativní prostorové důsledky volné tržní ekonomiky ve smyslu dosažení dvou vzájemně závislých cílů: ekonomického růstu a zlepšení sociálního rozdělení. Regionální politiku lze charakterizovat jako určitou koncepční a cílevědomou činnost veřejné autority (místních a regionálních orgánů, vlád, řídících orgánů EU) usilující o eliminaci negativních důsledků teritoriálně nerovnoměrného ekonomického rozvoje a probíhajících strukturálních změn.

Strukturální politika

Jsou to takové stimulativní a regulační nástroje, které ovlivňují strukturu národní ekonomiky.Strukturální přesuny znamenají změny ve struktuře produkce, spotřeby a zaměstnanosti, jejichž hladký průběh závisí na mobilitě výrobních faktorů a efektivnosti trhů.
Integrace regionální politiky s částí sociální a agrární politiky představuje tzv. strukturální politiku EU. Regionální politika je tedy integrální součástí strukturální politiky.

Strukturální regionální politika EU je dnes označována jako politika hospodářské a sociální soudržnosti..

Principy politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU

Společná strukturální politika je projevem určité solidarity na úrovni EU a především má nezastupitelný význam při posilování soudržnosti i společné identity. Fungující strukturální politika na nadnárodní úrovni je ve světě ojedinělá. SP zaujímá velmi významné postavení nejen v rámci celkové hospodářské politiky EU, ale i v rámci její celkové politiky, což dokumentuje skutečnost, že z hlediska finančních prostředků se řadí na 2. místo hned za agrární politiku. V r. 2002 byla na strukturální politiku, jejíž je regionální politika integrální součástí, vynaloženo 35 % rozpočtu EU."

Poznámka

Obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10301
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse